Utbildning till BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare

Vi hjälper dig hitta utbildning till BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare. I ett byggprojekt är byggherren skyldig att tillsätta en byggarbetsmiljösamordnare. I planerings- och projekteringsfasen kallas det för BAS-P och i utförandefasen kallas det för BAS-U. Den person som är utsedd att arbeta med detta viktiga uppdrag skall ha utbildning och erfarenhet som krävs för projektet.

Enligt arbetsmiljölagen så är BAS-P:s uppdrag att upprätta en arbetsmiljöplan där hen noterat de risker som projektet kan innebära. För att minimera dessa risker skall BAS-P planera projektets arbetsplats så att den är så säkert det bara går när det gäller arbetsmiljö. Hen skall bland annat se till att rätt arbetsmetoder används, att projektet är rätt bemannat, att inga onödiga farliga ämnen används och så vidare. Det är också viktigt att BAS-P samordnar övriga aktörer som är med i denna fas. Exempelvis arkitekter, projektörer av olika slag med flera. Detta för att minska risken för att de olika aktörernas arbeten krockar med varandra och skapar onödiga arbetsmiljörisker.

BAS-U kallas byggarbetsmiljösamordnaren under själva utförandet av projektet. En av de viktigaste uppgifterna är att hen är med i planeringen och samordningen av deltagande entreprenörer så att de inte skapar risker för varandra i onödan. Detta görs bland annat genom att ta in riskbedömningar från varje entreprenör, se till att säkra arbetsmetoder och säker utrustning används. Det skall även finnas tydliga skyddsregler på arbetsplatsen. Arbetsmiljöplanen skall anpassas för utförandet och den skall anslås så att alla på arbetsplatsen har tillgång till den. Det skall öven göras löpande kontroller så att det inte fuskas med säkerheten.

Som du förstår är detta en viktig och ansvarsfull roll i byggprojekt och det är oerhört viktigt att man har rätt utbildning.
Nedan listar vi utbildning till BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare.

BAS-P OCH BAS-U BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

Kursbeskrivning Kursen Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U ger dig erforderlig arbetsmiljökunskap för att kunna agera som BAS-P eller BAS-U i ett bygg- eller anläggningsprojekt. Kursen följer Arbetsmiljöverkets kunskapskrav enligt AFS 1999:3, AFS 2020:1, och Arbetsmiljölagen kap 3. Tredagarsutbildningen uppfyller BKMA’s kravställning för BAS-P och BAS-U utbildning. Kursinnehåll Arbetsmiljölagen kräver att utsedd byggarbetsmiljösamordnare ska kunna styrka utbildning …

BAS-P OCH BAS-U BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
10900 SEK
Ort
Distans, Göteborg, Malmö m. fl.

BAS-P och BAS-U, grundkurs

Kursinnehåll Arbetsmiljöverket kräver att den som ska jobba som byggarbetsmiljösamordnare (BAS) måste vara utbildad. En BAS måste dessutom kunna styrka sin erfarenhet och kompetens. Enligt arbetsmiljölagen är det byggherrens skyldighet att utse en särskild BAS för att leda arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen. Från planering och projektering (BAS-P) till färdigt utförande (BAS-U). Det gäller vid alla bygg- och …

BAS-P och BAS-U, grundkurs Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
SEK
Ort
Distans, Flertal orter

BAS P/BAS U – Grund E-learning

Kursbeskrivning För dig som behöver intyg för att få arbeta som Byggarbetsmiljöansvarig BAS U och/eller BAS P. Kursintyget får du direkt till din e-post efter att du gjort kursen. Tidsåtgång 3-6 timmar beroende tidigare utbildning och erfarenhet. Kursinnehåll Bakgrund & Statistik Var uppträder riskerna m a p olyckor och arbetssjukdomar Lagstiftningen i stort Hur samverkar …

BAS P/BAS U – Grund E-learning Läs mer »

Längd
3-6 timmar
Pris
2400 SEK
Ort
Online

BAS P BAS U Utbildning Online

Kursbeskrivning En komplett webbutbildning i BAS P & BAS U som ger dig de nödvändiga kunskaper du behöver till att verka på ett effektivt tillvägagångssätt i rollen som BAS P och BAS U. Kurs du kan gå i egen takt när som helst. Kan registreras på ID06.  Denna byggmiljösamordnarutbildning är webbaserad och riktar sig till …

BAS P BAS U Utbildning Online Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
3995 SEK
Ort
Online

BAS-P & BAS-U Webbkurs

Kursbeskrivning Den här webbkursen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöföreskrifterna.  Som byggarbetsmiljösamordnare samordnar du arbetsmiljöarbetet under projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U) och ska kunna styrka din kompetens. I den här utbildningen får du översiktlig kunskap om regelverket, byggarbetsplatsens roller samt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.  Du får lära dig begrepp som arbetsmiljöplan, riskbedömning, skyddsrond, …

BAS-P & BAS-U Webbkurs Läs mer »

Längd
ca 6 timmar
Pris
2900 SEK
Ort
Online

Kurs BAS P/BAS U Byggarbetsmiljösamordnare

Kursbeskrivning Utbildningen BAS P/BAS U Byggarbetsmiljösamordnare vänder sig till den som ska verka som BAS P eller BAS U. Vi går igenom hur arbetsmiljöansvaret fördelas mellan byggherre respektive beställare, och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering, till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt.  Utbildningen ger dig kunskaper i de nya arbetsmiljöreglerna så du …

Kurs BAS P/BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
3300 SEK
Ort
Online