Utbildning till kontrollansvarig – kurser på plats och distans

Vill du utbilda dit till kontrollansvarig? En utbildning till kontrollansvarig med behörighet N+K ger dig en certifiering enligt PBL (Plan- och bygglagen). Denna utbildning öppnar vägar till ett omväxlande och givande jobb. Många har ett annat relaterat arbete i grunden men kompletterar med denna certifiering för att de har nytta av det inom befintligt arbete alternativt har många det som ett extra jobb.

Vad gör en kontrollansvarig?

Idag kräver de flesta byggprojekt, stora som små, ett bygglov eller bygganmälan. Dessa projekt behöver enligt lagen även ha en kontrollansvarig som är certifierad. Den kontrollansvariges huvudsakliga uppgift är att se till att bygget döljer de krav som bygglagstiftning ställer samt att bistå byggherren med att ta fram förslag till kontrollplan och att se till att den efterlevs. Vidare arbetar hen med att delta vid kontroller och besiktningar samt att slutligen sammanställa ett underlag till byggnadsnämndens slutbesked (Detta krävs innan byggnaden får tas i bruk).

Den kontrollansvarige ska medverka till att byggprojektet uppfyller kraven i bygglagstiftningen och bland annat hjälpa byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och vara med vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Vad krävs för att få utbilda sig till kontrollansvarig?

Vill man gå en utbildning till kontrollansvarig och bli certifierad finns ett antal krav som måste uppfyllas. I grunden måste man ha genomgått en teknisk utbildning alternativt ha minst tio års erfarenhet på området bygg. Du behöver även ha goda kunskaper om plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets byggregler (BBR), europeiska konstruktionsstandarder (EKS) samt kontrollplaner. Efter avklarad tentamen på en utbildning till kontrollansvarig är man i mål.

Nedan listar vi utbildningar till kontrollansvarig som ger dig certifiering. Jämför och läs information om kurserna.

Kontrollansvarig – N och K enligt PBL

Kursbeskrivning Kursen är skapad för dig som vill bli certifierad KA enligt PBL och behöver goda kunskaper om bygglagstiftning för att se till att byggherrens projekt uppfyller kraven. Utbildningen ger värdefull kompetens inom byggprocessen och dess ingående delar med angränsande regler och kontroll- och rivningsplaner samt byggherrens och kontrollansvariges roller ur ett kontrollperspektiv. Alla kontrollansvariga …

Kontrollansvarig – N och K enligt PBL Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
15900 SEK
Ort
Göteborg, Stockholm

KONTROLLANSVARIG PÅ DISTANS

Kursbeskrivning Denna kurs ger förutsättningar för att bli certifierad kontrollansvarig, om du uppfyller Boverkets övriga krav på praktisk erfarenhet, grundutbildning och lämplighet, enligt Boverkets föreskrift, KA 4 med ändringar samt skriver en godkänd tentamen. Hela utbildningen för blivande kontrollansvariga (KA) kan genomföras interaktivt på datorn. Du lyssnar på föreläsaren, som via ett bildspel går igenom nästan allt som du …

KONTROLLANSVARIG PÅ DISTANS Läs mer »

Längd
Motsvarar 4 dagar
Pris
9900 SEK
Ort
Online

Kontrollansvarig Utbildning Webbutbildning

Kursbeskrivning Ska du söka certifiering som kontrollansvarig för N eller K behörighet?  Denna webbaserade utbildning kan du gå i egen takt när som helst på dygnet.  Utbildningen motsvarar de krav som Boverket ställer i sin föreskrift BFS 2011:14 KA 4 inför en certifiering. De flesta byggprojekt kräver en certifierad kontrollansvarig (KA) enligt PBL, (plan- och bygglagen). Den kontrollansvarige …

Kontrollansvarig Utbildning Webbutbildning Läs mer »

Längd
Ca 2 dagar
Pris
13995 SEK
Ort
Online