Kurs ABK09 – viktig utbildning för konsultavtal

Se till att gå en kurs i ABK09 om du arbetar som konsult eller köperKurs ABK09 konsultavtal konsulttjänster. ABK09 är ett så kallat standardavtal som används i arkitekt- och ingenjörsbranschen. Att kunna upprätta korrekta avtal är väldigt viktigt för att undvika missförstånd och dyra kostnader som tillkommer i efterhand. Eller till och med undvika jobbiga tvister. Ett sådant här avtal bör innehålla omfattningen på uppdraget, vem som ansvarar för vad, villkor för ersättning, vilka skyldigheter och rättigheter man har.

I en kurs inom ABK09 lär du dig grunderna inom standardavtalet. Du får även lära dig hur du skriver in alla viktiga delar på ett bra och tydligt sätt. Nyttjanderätt och äganderätt är en sak som ofta diskuteras. Vem har rätt till olika handlingar som skapas i projekt. I en utbildning för du kunskap om detta. Vidare behandlas ofta även fallgropar och fel som lätt kan bli i avtalen. Lär dig de vanligaste misstagen. Vad har du för rättigheter om uppdraget inte blir som du tänkt och det krånglar.

Att ha en god struktur i avtalet är mycket viktigt. Du får lära dig terminologin som finns i standardavtalet. Den är i mångt och mycket lika som i AB04 och ABT06 för att underlätta.

Som du förstår är det mycket som kan gå fel när det gäller konsultuppdrag. Så arbetar du med detta på ett eller annat sätt, gå då en kurs i ABK09. Du kommer ha stor nytta av detta.

Nedan listar vi kurser och utbildningar i ABK09. Läs och jämför kurser och utbildningsanordnare.

Kurs i ABK 09

Kursbeskrivning Är du konsult eller upphandlar du konsulttjänster? Då är det viktigt att veta vilka lagregler som finns att falla tillbaka på vid konsultupphandlingar. ABK09 är tillämplig från idéstadiet till avslutande detaljprojektering samt i utredningar, projektledning, byggledning och besiktning. Genom att gå kursen och lära dig att upprätta korrekta konsultavtal kommer du att spara både …

Kurs i ABK 09 Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
5900 SEK
Ort
Distans, Göteborg, Malmö m. fl.

Grundkurs i ABK 09, digital

Kursbeskrivning En halvdagskurs i standardavtalet Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, ABK 09. ABK 09 är avsedda att användas vid konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet och kan användas inom alla teknikområden från inledande skeden på idéstadiet till avslutande detaljprojektering under utförandeskedet. Bestämmelserna kan också användas vid andra typer av konsultuppdrag, exempelvis olika slag av utredningar, …

Grundkurs i ABK 09, digital Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
3450 SEK
Ort
Online

ABK 09

Kursbeskrivning Att köpa teknikkonsulttjänster ställer stora krav både på beställare och konsult. Krav som branschen ofta tar lätt på vilket medför otydligheter om konsultavtalets omfattning, kvalitetsnivå och syfte m.m. ABK 09 har en struktur som påminner mycket om AB/ABT. Förhållningssättet mellan beställare och konsult är ofta mycket mer informellt, på gott och ont. Kursinnehåll

Längd
1 dag
Pris
5700 SEK
Ort
Göteborg, Malmö, Online m. fl.

ABK 09

Kursbeskrivning Att köpa konsulttjänster ställer stora krav på både beställare och konsult. Det blir lätt otydligt vad gäller till exempel omfattning, kvalitetsnivå, ansvar och ekonomi. Det är viktigt att vara tydlig och ställa krav på uppdragets omfattning och på vilken kvalitet som förväntas på utförandet. Båda parter måste vara väl införstådda i uppdragets organisation och …

ABK 09 Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
5900 SEK
Ort
Online, Stockholm

ABK 09 konsulträtt | Online

Kursbeskrivning ABK 09 konsulträtt Ett väl utformat konsultavtal är en grund för att en entreprenad ska fortlöpa smärtfritt. Bristfälliga avtal kan leda till utdragna konflikter och rättsprocesser som är kostsamma både i tid och pengar för alla inblandade parter. Denna kurs i ABK 09 tar dig igenom vad som är viktigt att tänka på före, …

ABK 09 konsulträtt | Online Läs mer »

Längd
Egen takt
Pris
4500 SEK
Ort
Online