Kurs i fuktsäkert byggande – utbildning i fuktfrågor

En kurs i fuktsäkert byggande kan spara mycket tid och pengar. Vi listar utbildningar inom detta område som ger dig kunskap och kompetens på detta viktiga område. Fuktskador kostar idag enormt mycket pengar och tid både i äldre hus men även i nya. En kurs i fuktsäkert byggande ger dig bland annat mer teoretiska kunskaper om fukt. Du får lära dig viktiga regler och krav som ställs. Vidare behandlas ofta standarder i branschen, certifieringar och liknande. Hantering av olika material, mätningar och projektering är andra delar som är av stor vikt. Dessutom får du en genomgång av de vanligaste fallgroparna där många hamnar. Lär dig undvika dessa med praktiska tips.

Att gå en sådan här utbildning kan passa många olika yrkesroller. Men vanligt förekommande är byggherrar, arbetsledare, fastighetsförvaltare och projektörer av olika slag.

 Det finns statistik inom fuktskador som inte är speciellt trevlig att läsa. Många hur har fuktskador på ett eller annat sätt. Att bo eller arbeta i ett hus med fuktproblem kan vara en fara för din hälsa. Man löper exempelvis större risk att drabbas av problem i luftvägar, personer med astma och allergiproblem kan få mer bekymmer. Man har inte 100% kunskap om effekterna på människor så risken finns att man kan drabbas värre. I fuktiga hus finns bakterier, mögel, allergener och andra ämnen som kan ha påverkarn.
Så ta en kurs i fuktsäkert byggande och öka dina kunskaper inom detta viktiga område.
Nedan listar vi kurser inom fuktsäkert byggande. Läs och jämför utbildningar, kurser och utbildningsanordnare.

 

 

Fuktsäkert byggande

Kursbeskrivning Behovet av att beakta fuktsäkerheten vid renovering och nyproduktion känns viktigare och större än någonsin. En rapport från Boverket, RAPPORT 2018:36 ”Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn”, visar att hanteringen av skador i samband med nyproduktion kostar över 50 miljarder per år. Fukt av olika slag är det vanligaste problemet.   Conservator …

Fuktsäkert byggande Läs mer »

Längd
2 halvdagar
Pris
5600 SEK
Ort
Online

UTBILDNING FUKTSÄKERT BYGGANDE

Kursbeskrivning Fuktspärrteknik håller en utbildning och certifiering om fukt i fastigheter.Utbildningen innebär ökad kunskap för dig som entreprenör vilket underlättar vid försäljning, offerter och genomgång hos presumtiva kunder. Kursinnehåll

Längd
1 dag
Pris
SEK
Ort
Flertal orter

Fuktsäkerhet grundkurs

Kursbeskrivning På Fuktsäkerhet grundkurs får du kunskaperna som hjälper dig att bygga fuktsäkert och lufttätt. Du lär dig bland annat om fuktrisker vid olika konstruktioner, fukt i byggnader och krav gällande fuktsäkerhet. Du lär dig även om lagar och branschregler samt mätmetoder. Under kursen går vi även igenom riskkonstruktioner och vanliga skadefall. Kursinnehåll Kursen följer …

Fuktsäkerhet grundkurs Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
7900 SEK
Ort
Distans, Stockholm

GRUNDLÄGGANDE FUKTKUNSKAPER – INRIKTNING BYGGNADER

Kursbeskrivning Denna utbildning genomförs i samarbete med en av Sveriges ledande fuktexperter, Anders Jansson, på RISE Research Institute of Sweden. Kursen förklarar hur fuktskador uppkommer i byggnader, hur dessa fuktskador kan undvikas samt när och hur dessa ska åtgärdas. Den tar även upp bygglagstiftningens krav ur fuktsäkerhetssynpunkt och mycket mer. Denna kurs vänder sig till …

GRUNDLÄGGANDE FUKTKUNSKAPER – INRIKTNING BYGGNADER Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
6900 SEK
Ort
Stockholm

Fuktsäkert byggande

Kursbeskrivning Idag läggs alltför mycket pengar på att åtgärda skador i befintliga och nyproducerade byggnader. Kostnader och skador som inte skulle behöva förekomma om högre kunskap om riskerna fanns. Nu erbjuder vi en utbildning med fokus på att stärka kunskapen och medvetenheten i alla led för ett fuktsäkrare fastighetsbestånd. Kursen tar upp de vanligaste förekommande …

Fuktsäkert byggande Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
12900 SEK
Ort
Distans, Göteborg, Stockholm m. fl.

Fuktsäkerhet – Grund

Kursbeskrivning Grundutbildningen ger dig kunskaper om fukt i byggproduktion, fukt i byggnader och visar på riskkonstruktioner. Målet är att ge dig förståelse och praktisk erfarenhet som avsevärt förbättrar förutsättningarna för att kunna bygga lufttätt. Vi reder också ut vilka krav som gäller enligt Boverkets byggregler (BBR) och branschregler. Du får kunskap om de faktorer som …

Fuktsäkerhet – Grund Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
12500 SEK
Ort
Stockholm