Kurser o utbildningar i Företagsekonomi

En kurs i företagsekonomi kan vara väl investerade pengar och tid för dig som företagare eller privatperson. Att han en grundläggande kunskap inom detta ämne är mycket viktigt för att kunna ta sig an de svårigheter och utmaningar som att arbeta i eller driva ett företag innebär.

Ordet företagsekonomi är ett tämligen brett begrepp. När man hör det så tänker man kanske att det enbart berör företagets ekonomi. Men när man talar utbildning och kurser i företagsekonomi så berör det olika delar. Ofta definierar man ordet som läran om företags hushållande med begränsande resurser. Alltså hur att man ser till att man får så mycket inkomster på de utgifter man har och därmed gör vinst.

Samlingsordet företagsekonomi brukar innefatta ett antal separata delar. Varje del är viktiga delar och funktioner som är avgörande för hur bra ett företag lyckas med sin affärsidé. De områden man brukar nämna är redovisning, organisationsteori, marknadsföring, finansiering och ekonomistyrning.

Redovisning innefattar delar som bokföring, årsbokslut och revision. Viktiga delar som innebär att man har koll på inkomster och utgifter och att dem bokförs rätt.

Organisationsteori berör företagets organisation. Hur är organisationen uppbyggd för att på bästa sätt nå de mål man satt upp. Vilken typ av ledarskap används och så vidare.

Marknadsföring innefattar hur företaget väljer att arbeta med målgrupp, annonsering, reklam. Hur man väljer att kommunicera med sina kunder och hur man vill att kunderna skall uppfatta produkterna och företaget. Detta är ett väldigt viktigt område då det gäller att sticka ut bland mängden i det konkurrensutsatta företagsklimat vi lever i.

Finansiering handlar om hur företager får tillgång till kapital för att finansiera sin verksamhet.

Ekonomistyrning innebär att man sätter ekonomiska mål i företaget och arbetar med åtgärder för att nå dem. Controller brukar personen benämnas som arbetar med detta.

Nedan listar vi utbildningar och kurs i företagsekonomi. Läs och jämför utbildningar och utbildningsanordnare.

 

 

 

 

 

BUSINESS FINANCE

Kursbeskrivning Redovisning, kalkylering, finansiell planering och ekonomistyrning får stora finansiella konsekvenser. I utbildningen Business Finance lär du dig förstå och hantera alla de ekonomiska faktorer som påverkar en affärsverksamhet och dess resultat. När du har ansvar för det ekonomiska resultatet förutsätter det att du har förståelse för företagets finansiella mål och på vilka sätt de …

BUSINESS FINANCE Läs mer »

Längd
14 tillfällen, ett pass i veckan.
Pris
64900 SEK
Ort
Distans, Stockholm

Ekonomi för ledare

Kursbeskrivning En utbildning i ekonomi för dig som vill ha koll på ekonomiska begrepp och skapa lönsamma avdelningar, verksamheter och projekt från första faktura till bokslut. Passar dig som är chef, projektledare eller har en annan ledarroll där du har någon form av budgetansvar. I utbildningen Ekonomi för ledare får du lära dig alla grundläggande …

Ekonomi för ledare Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
17900 SEK
Ort
Stockholm

Företagsekonomi för ledare och chefer

Kursbeskrivning Som chef eller ledare i ett företag har du med största sannolikhet en hel del ansvarsområden. Inte sällan har du även ett ansvar för hela eller delar av företagets ekonomi. Genom denna kurs som leds av Peter Berg får du en stabil grund att stå på inför framtida företagsekonomiska frågor och utmaningar. Peter är …

Företagsekonomi för ledare och chefer Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
4990 SEK
Ort
Online