Fastighet – utbildningar för fastighetsbranschen

Utbildning inom fastighetÄger du kanske en fastighet som du hyr ut eller arbetar du med fastigheter av olika slag så finns det många bra utbildningar att gå. Oavsett om man arbetar som fastighetsförvaltare, tekniker eller fastighetsskötare är utbildningsbehovet stort. Fastighetsbranschen är under stor utveckling och står inför många utmaningar. Dels stora miljökrav, hållbarhetskrav men även digitalisering och styrning av fastigheter är viktiga delar där det kommer krävas utbildning och utveckling av företag och dess anställda.

Inom fastighetsbranschen påverkas man av många olika lagar och regler. Det är mycket man skall hålla koll på som fastighetsägare och det ställs mycket krav som skall uppfyllas. Har man inte koll på dessa bitar kan det stå företaget dyrt. Vissa utbildningar finns det lagkrav på att gå och andra kan vara viktiga att gå av andra anledningar. Här kommer några av de viktiga utbildningar som finns att gå:

  • Fastighetsekonomi. Precis som i vilket företag som helst så är ekonomin viktig. Inom fastigheter så finns det vissa specifika ekonomiska delar man behöver kunna. En utbildning inom fastighetsekonomi är väl investerade pengar för dina anställda.
  • Fastighetsjuridiken är också ett kapitel för sig och oerhört viktigt att anställda har god kunskap inom detta område för att undvika onödiga tvister och därmed kostnader för företaget.
  • Avflyttningsbesiktningar är vanligt förekommande i fastigheter och en vanlig orsak till tvister och problem då skador och annat ofta uppdagas. En utbildning inom avflyttningsbesiktning är ett måste för de personer inom företager som arbetar med detta.
  • Energieffektivisering är något som på senare år med stigande driftkostnader blivit oerhört viktigt. Fastighetsbolag har inte råd att ha för höga driftskostnader. Att jobba med energieffektivisering är därför väldigt viktigt. En utbildning inom detta område är väl investerade pengar som kommer betala av sig på sikt.

Det finns många fler områden som är viktiga inom fastighetsbranschen. Nedan listar vi massvis med utbildningar som kan vara bra att ha gått.

Grundkurs i hyresjuridik riktad till hyresvärd/hyresgäst

Kursbeskrivning Hyresjuridik är ett snårigt område. Lagstiftningen är tvingande till hyresgästens förmån. Hyresvärdar och hyresgäster bör därför ha kännedom om innehållet i den s.k. hyreslagen. Annars riskerar parterna att deras avtal ändå inte är giltigt i olika situationer de hamnar i vilket i sin tur kan innebära både stora praktiska problem och ekonomisk skada. Med …

Grundkurs i hyresjuridik riktad till hyresvärd/hyresgäst Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
13300 SEK
Ort
Göteborg, Stockholm

Hyresjuridik Bostäder – Grundkurs

Kursbeskrivning Rätt kunskap om hyresrätten är nödvändig i kontakten med hyresgästerna. I den här grundkursen behandlar vi viktiga avsnitt i hyreslagen och ger dig de nödvändiga praktiska kunskaperna för att förstå hyresrätten för bostäder. Hyresjuridik innebär allt från obetalda hyror, störningar i boendet, lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning, uppsägning, förfarandet i hyrestvister och mycket mer. Att förstå …

Hyresjuridik Bostäder – Grundkurs Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
14200 SEK
Ort
Göteborg, Stockholm

Hyresjuridik grund

Kursbeskrivning Under den här kursen går vi igenom hyresjuridikens grunder. Vi pratar bland annat om hyresgästens besittningsskydd, hyresavtalets innehåll, vad hyresgästen får göra i sin bostad och ansvarsfördelningen mellan hyresvärd och hyresgäst. Kursen leds av våra erfarna jurister som ger dig en grundlig genomgång av hyreslagens regler. Du får vägledning och tips från praxis och …

Hyresjuridik grund Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
12500 SEK
Ort
Malmö, Online, Stockholm m. fl.

Fastighetsvärdering vid finansiell rapportering

Kursbeskrivning Revisorer, redovisningskonsulter och andra verksamma med koppling till fastigheter och fastighetsmarknad ställs i och med redovisningsregelverken inför alltfler situationer där frågor kring fastighetsvärdering aktualiseras. Exempel på detta är ned- och uppskrivningsregler inom årsredovisningslagen och K3 samt upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter i nyss nämnda regelverk. Även internationella redovisningsstandarder innehåller värderingsfrågor som är viktiga …

Fastighetsvärdering vid finansiell rapportering Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
9500 SEK
Ort
Online, Stockholm

Fastighetsvärdering i praktiken

Kursbeskrivning Välkommen till denna grundläggande utbildning i att göra fastighetsvärderingar. Du får lära dig att bedöma en fastighets marknadsvärde enligt ortspris- och kassaflödesmetoden. Vi går igenom de olika delar som ingår vid bedömning av marknadsvärde, vakansgrad, framtida hyra, avkastningskrav, jämförelseobjekt samt hur du kan beakta osäkerhet i samband med värderingar. Kursinnehåll

Längd
1 dag
Pris
10900 SEK
Ort
Stockholm

Energieffektivisering i praktiken

Kursbeskrivning Denna utbildning handlar om hur du arbetar med energieffektivisering i praktiken – från att identifiera vilka åtgärder som har störst effekt till att ta fram en konkret handlingsplan. Vi går igenom vilka som är de vanligaste bristerna i byggnader och vilka åtgärder som bäst effektiviserar ventilation, värme- och tappvarmvatten, komfortkyla, belysning och klimatskärm. Du …

Energieffektivisering i praktiken Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
10900 SEK
Ort
Stockholm

Beräkna lönsamhet vid energieffektivisering

Kursbeskrivning I denna kurs lär du dig att avgöra om energieffektiviseringen är lönsam. Vi går igenom olika metoder för att kunna lösa olika typer av frågeställningar kring energi och lönsamhet. Krångliga begrepp förklaras på ett lättbegripligt sätt och med många praktiska exempel får du direkt användbara kunskaper. Kursen ger en förståelse för olika lönsamhetsmodeller och …

Beräkna lönsamhet vid energieffektivisering Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
5300 SEK
Ort
Online

Praktisk energieffektivisering

Kursbeskrivning En utbildning för dig som arbetar med byggnader och ska utföra energiinventeringar, energianalyser, energidiagnostik och komma med förbättringsförslag inom energiområdet. För att uppnå en energieffektiv byggnad är det viktigt att se byggnad, installationer och verksamhet som en helhet där också driftstrategier och mänskliga beteenden har stor betydelse. Byggnadens ekonomi påverkas av såväl byggnadens energiprestanda …

Praktisk energieffektivisering Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
14900 SEK
Ort
Göteborg, Stockholm

Kurs i avflyttningsbesiktning

Kursbeskrivning Vill du lära dig varför det är viktigt att göra en avflyttningsbesiktning och få kunskaper som gör att du kan bedöma om slitage och skador är normala eller ersättningsgilla? Då är detta kursen för dig. På den här kursen får du lära dig varför det är viktigt att dokumentera och ha rutiner för både …

Kurs i avflyttningsbesiktning Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
5800 SEK
Ort
Flertal orter, Online

Avflyttningsbesiktning av lägenheter

Kursbeskrivning Denna besiktningskurs riktar sig till dig som arbetar med avflyttningsbesiktning. Kursen ger dig verktyg för att utföra besiktning och kontroll av bostadens inre skick. En avflyttningsbesiktning utförs för att få god kontroll på bostadens status och görs för att säkerställa och upprätthålla kvaliteten på lägenhetens inre underhåll vid byte av hyresgäst. Den utförs också …

Avflyttningsbesiktning av lägenheter Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
13500 SEK
Ort
Göteborg, Malmö, Stockholm m. fl.