Avflyttningsbesiktning – utbildning i avflyttningar

En utbildning/kurs i avflyttningsbesiktning är för dig som främst arbetar på ett fastighetsbolag med avflyttningsbesiktningar. För ett fastighetsbolag är det av stor vikt att utföra en avflyttningsbesiktning för alla parters skull. Fastighetsbolaget, utflyttande hyresgäst och inflyttande hyresgäst har alla intresse av att detta görs. En kurs inom detta ger dig en genomgång av vad lagen säger samt kunskap för att kunna göra en besiktning av en hyreslägenhet på rätt sätt. Detta underlättar ditt arbete och minimerar tvister och missnöjda hyresgäster.

Varför ska man då göra en avflyttningsbesiktning?

En avflyttningsbesiktning görs för att få en nulägesbild på skicket i lägenheten. Brister och fel dokumenteras för att kunna planera underhåll i lägenheten när det byts hyresgäst alternativt under tiden någon bor där. Besiktningen görs även för att in- och avflyttande hyresgäst och hyresvärdens skull. Det är viktigt att eventuella brister och liknande finns väl dokumenterade för att kunna avgöra vems ansvar det är att åtgärda/betala för dem. Inflyttande hyresgäst vill exempelvis inte bli anklagad för skador som tidigare hyresgäst orsakat. Det är därför viktigt att ha bra rutiner och systemstöd för att kunna dokumentera en besiktning på ett bra sätt.

Viktiga delar i en utbildning i avflyttningsbesiktning är bland annat. Vilken skyldighet till underhåll har hyresvärden och vad innebär hyresgästens plikt att vårda lägenheten. Vanliga dilemman som rökning och husdjur som ofta skapar svåra diskussioner och missnöje. Hur avgör man hur mycket hyresgästen skall betala? Att vara väl förtrogen med hyreslagen är också en viktig del.

Nedan listar vi bra utbildningar inom avflyttningsbesiktning. Sök och jämför utbildningar och utbildare.

 

 

 

 

 

 

Kurs i avflyttningsbesiktning

Kursbeskrivning Vill du lära dig varför det är viktigt att göra en avflyttningsbesiktning och få kunskaper som gör att du kan bedöma om slitage och skador är normala eller ersättningsgilla? Då är detta kursen för dig. På den här kursen får du lära dig varför det är viktigt att dokumentera och ha rutiner för både …

Kurs i avflyttningsbesiktning Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
5800 SEK
Ort
Flertal orter, Online

Avflyttningsbesiktning av lägenheter

Kursbeskrivning Denna besiktningskurs riktar sig till dig som arbetar med avflyttningsbesiktning. Kursen ger dig verktyg för att utföra besiktning och kontroll av bostadens inre skick. En avflyttningsbesiktning utförs för att få god kontroll på bostadens status och görs för att säkerställa och upprätthålla kvaliteten på lägenhetens inre underhåll vid byte av hyresgäst. Den utförs också …

Avflyttningsbesiktning av lägenheter Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
13500 SEK
Ort
Göteborg, Malmö, Stockholm m. fl.

Avflyttningsbesiktning av bostäder – med praktisk besiktning

Kursbeskrivning Denna besiktningskurs riktar sig till dig som arbetar med avflyttningsbesiktning. Kursen ger dig verktyg för att utföra besiktning och kontroll av bostadens inre skick. En avflyttningsbesiktning utförs för att få god kontroll på bostadens status och görs för att säkerställa och upprätthålla kvaliteten på lägenhetens inre underhåll vid byte av hyresgäst. Den utförs också i …

Avflyttningsbesiktning av bostäder – med praktisk besiktning Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
12900 SEK
Ort
Göteborg, Malmö