Utbildning i energieffektivisering för fastighetsbranschen

Utbildning i energieffektiviseringEn utbildning i energieffektivisering är väl investerade pengar för dig som jobbar med fastigheter på olika sätt. Fastigheter är en av de största energislukarna i vårt land. Uppvärmning och drift av dem är två stora bovar. Det finns ett enormt arbete att göra här för att sänka förbrukningen men givetvis också för att måna om vår miljö. Men det finns även pengar att tjäna här. Speciellt sedan senaste årens höjda elpriser så blir vinsten extra stor genom att göra energieffektiviseringar av olika slag. Därför är en utbildning med fokus på energieffektivisering något som lönar sig för de flesta.

Det finns olika fokus inom detta område. Har man relativt nya fastigheter eller bygger nytt så har man troligen redan relativt energisnåla hus även om det säkert finns mindre åtgärder att göra. Men däremot är det de äldre fastigheterna som oftast drar betydligt mycket mer energi som finns mest att vinna på att jobba med. Det gäller dock att vara väl insatt i det så att man får ekonomi i investeringen.

Till att börja med behöver man lokalisera/inventera vilka som är det största orsakerna på en fastighet som gör åt mest energi. Kurser inom detta område är oftast lämpligast för de personer på ett fastighetsbolag som har beställanderätt. Normalt sett fastighetschefer, fastighetsförvaltare och driftpersonal av olika slag. Viktiga ämnen i en sådan här utbildning med fokus på energieffektivisering är klimatskal, värmepumpar, ventilation, isolering, mätdata och mycket mer.

Nedan listar vi lämpliga utbildningar inom energieffektivisering. Läs och jämför utbildningar och utbildare för att hitta den som passar dig bäst.

Energieffektivisering i praktiken

Kursbeskrivning Denna utbildning handlar om hur du arbetar med energieffektivisering i praktiken – från att identifiera vilka åtgärder som har störst effekt till att ta fram en konkret handlingsplan. Vi går igenom vilka som är de vanligaste bristerna i byggnader och vilka åtgärder som bäst effektiviserar ventilation, värme- och tappvarmvatten, komfortkyla, belysning och klimatskärm. Du …

Energieffektivisering i praktiken Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
10900 SEK
Ort
Stockholm

Beräkna lönsamhet vid energieffektivisering

Kursbeskrivning I denna kurs lär du dig att avgöra om energieffektiviseringen är lönsam. Vi går igenom olika metoder för att kunna lösa olika typer av frågeställningar kring energi och lönsamhet. Krångliga begrepp förklaras på ett lättbegripligt sätt och med många praktiska exempel får du direkt användbara kunskaper. Kursen ger en förståelse för olika lönsamhetsmodeller och …

Beräkna lönsamhet vid energieffektivisering Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
5300 SEK
Ort
Online

Praktisk energieffektivisering

Kursbeskrivning En utbildning för dig som arbetar med byggnader och ska utföra energiinventeringar, energianalyser, energidiagnostik och komma med förbättringsförslag inom energiområdet. För att uppnå en energieffektiv byggnad är det viktigt att se byggnad, installationer och verksamhet som en helhet där också driftstrategier och mänskliga beteenden har stor betydelse. Byggnadens ekonomi påverkas av såväl byggnadens energiprestanda …

Praktisk energieffektivisering Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
14900 SEK
Ort
Göteborg, Stockholm