Utbildning i fastighetsvärdering – hitta rätt kurs för dig

Fastighetsvärderingar är av stor vikt i många lägen. Vi listar utbildningar i fastighetsvärdering. Utbildningarna kan ha lite olika perspektiv så läs och jämför dem noga. Det finns kortare kurser i fastighetsvärdering men även lite längre kurser där man får ett certifikat efter avklarad utbildning.

Behovet av att göra en värdering av en fastighet kan uppstå vid olika lägen. Dels kan det vara inför en försäljning eller vid belåning av fastigheten. Det kan också vara viktigt att veta marknadsvärden när man skall sköta ekonomin i ett fastighetsbolag eller göra ekonomiska analyser av olika slag.

En utbildning i fastighetsvärdering ger dig teori i ämnen men även praktisk erfarenhet. Du får lära dig olika värderingsmetoder samt hur du gör bedömningar av byggnader, marknader med mera.

I fastighetsvärdering är ortsprismetoden och kassaflödesmetoden vanligast. Ortsprismetoden innebär att man jämför fastigheten med liknande objekt på samma eller likvärdig ort och vad dem tidigare har sålts för.

Generellt sett är det vanligt att roller som dessa går denna typ av kurs: Fastighetsägare, banktjänstemän, fastighetsutvecklare med flera.

Nedan listar vi utbildningar i fastighetsvärdering. Läs och jämför kurser och utbildningsanordnare noga.

Fastighetsvärdering vid finansiell rapportering

Kursbeskrivning Revisorer, redovisningskonsulter och andra verksamma med koppling till fastigheter och fastighetsmarknad ställs i och med redovisningsregelverken inför alltfler situationer där frågor kring fastighetsvärdering aktualiseras. Exempel på detta är ned- och uppskrivningsregler inom årsredovisningslagen och K3 samt upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter i nyss nämnda regelverk. Även internationella redovisningsstandarder innehåller värderingsfrågor som är viktiga …

Fastighetsvärdering vid finansiell rapportering Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
9500 SEK
Ort
Online, Stockholm

Fastighetsvärdering i praktiken

Kursbeskrivning Välkommen till denna grundläggande utbildning i att göra fastighetsvärderingar. Du får lära dig att bedöma en fastighets marknadsvärde enligt ortspris- och kassaflödesmetoden. Vi går igenom de olika delar som ingår vid bedömning av marknadsvärde, vakansgrad, framtida hyra, avkastningskrav, jämförelseobjekt samt hur du kan beakta osäkerhet i samband med värderingar. Kursinnehåll

Längd
1 dag
Pris
10900 SEK
Ort
Stockholm