Hållbarhet – utbildning för framtiden

HållbarhetsutbildningHållbarhet är ett begrepp som blivit väldigt vanligt om man jämför med 10-20 år tillbaka i tiden. Idag finns det många olika utbildningar i hållbarhet vilket visar att det är något vi tycker är viktigt. För företag är det viktigt att visa att man arbetar med hållbarhet då kunder blir allt mer medvetna och kräver detta. Annars gör man sina inköp på annat ställe. Vi människor lever som det är nu långt över de resurser som jorden erbjuder och det är inte hållbart att göra det i längden. Miljön klarar inte av det och det kommer få stora konsekvenser för framtida generationer. Så vill vi självklart inte ha det. Vi har kommit en bit på vägen men det finns fortfarande mycket kvar att göra.

När man talar om hållbarhet brukar man tala om miljön, socialt och ekonomisk hållbarhet. En hållbarhetsutbildning är ett första steg i rätt riktning för ditt företag och dina anställda. En grundläggande hållbarhetsutbildning bör alla anställda gå med jämna mellanrum. Utöver det finns det mer specifika utbildningar beroende på behov. Exempelvis finns det utbildning om hur man upphandlar hållbart. Det finns hållbarhetsutbildning anpassad för olika branscher vilket är bra då branscher kan ställas inför olika utmaningar. Det finns även olika kurser med miljöinriktning, social hållbarhetsinriktning med flera.

På vissa större företag är det idag vanligt att man har en hållbarhetschef och det finns diplomerade utbildningar för detta. Så brinner du får miljö och hållbarhet så ta chansen och gå en utbildning inom detta ack så viktiga område. Nedan listar vi massvis med utbildningar både på plats och distans.

 

Hållbarhetsredovisning – Grundkurs online

Kursbeskrivning Den här utbildningen ger kunskaper om hur du upprättar en hållbarhetsredovisning enligt kraven i årsredovisningslagen. En hållbarhetsredovisning eller hållbarhetsrapport presenterar information om hållbarhetsarbetet under det senaste räkenskapsåret. Det är att jämföra med en årsredovisning, skillnaden är att hållbarhetsredovisningen innehåller information om hur ni arbetar med frågor såsom miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga …

Hållbarhetsredovisning – Grundkurs online Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
2195 SEK
Ort
Online

Nya regler för börsbolagens hållbarhetsredovisning

Kursbeskrivning Under denna e-kurs görs en genomgång av de nya reglerna om hållbarhetsredovisning. Inledningsvis lämnas en bakgrund och introduktion till relevanta regelverk. Därefter behandlas vad hållbarhetsrapporteringen ska innehålla, generella rapporteringskrav kring hållbarhetsrapporteringen samt redovisningsstandarder utifrån miljöfrågor, sociala frågor och styrningsrelaterade frågor (ESG).

Längd
60 minuter
Pris
1990 SEK
Ort
Online

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

Kursbeskrivning Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att hållbarhetsredovisa enligt GRI Standards. Denna mycket eftertraktade utbildning är certifierad av Global Reporting Initiatives internationella sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av GRI. Utbildningen avser de nyligen uppdaterade GRI Standards (2021), som måste användas för alla redovisningar som publiceras från den 1 januari …

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
18900 SEK
Ort
Stockholm