Utbildning hållbarhetsredovisning – kurser för bra redovisningsarbete

En utbildning i hållbarhetsredovisning hjälper din organisation att lyckas med sitt hållbarhetsarbete och redovisning av detta. Oavsett hur stort företag du arbetar på så inser fler och fler företag att det är viktigt med hållbarhetsarbete. Det är viktigt att visa att man är ett ansvarstagande företag. Dessutom stället kunder och leverantörer hårdare krav när det gäller hållbarhetsarbete. Idag är det riktigt stora företag som omfattas av de lagkrav som finns gällande rapportering av hållbarhetsarbetet. Men även om man inte företräder ett av dessa stora företag så finns det många vinster med att göra det ändå. Dessutom finns planer inom EU att framöver ställa hårdare krav på företag.

En hållbarhetsredovisning bör innehålla företagets viktigaste delar kring miljö, bolagsstyrning och sociala aspekter. Det är vanligt förekommande att man tar upp klimatpåverkar, avfall, samhällsengagemang, affärsetik, korruption med mera

Det finns en standard som ofta används som kallas Global reporting initiative. Det är ett bra grundupplägg som ger stöd får hur man kan bygga upp en hållbarhetsredovisning.

Att gå en utbildning i hållbarhetsredovisning hjälper dig utveckla dina kunskaper inom detta område. Ger dig förståelse i vad man skall jobba med och hur man bygger upp en redovisning.

Hållbarhetsredovisning – Grundkurs online

Kursbeskrivning Den här utbildningen ger kunskaper om hur du upprättar en hållbarhetsredovisning enligt kraven i årsredovisningslagen. En hållbarhetsredovisning eller hållbarhetsrapport presenterar information om hållbarhetsarbetet under det senaste räkenskapsåret. Det är att jämföra med en årsredovisning, skillnaden är att hållbarhetsredovisningen innehåller information om hur ni arbetar med frågor såsom miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga …

Hållbarhetsredovisning – Grundkurs online Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
2195 SEK
Ort
Online

Nya regler för börsbolagens hållbarhetsredovisning

Kursbeskrivning Under denna e-kurs görs en genomgång av de nya reglerna om hållbarhetsredovisning. Inledningsvis lämnas en bakgrund och introduktion till relevanta regelverk. Därefter behandlas vad hållbarhetsrapporteringen ska innehålla, generella rapporteringskrav kring hållbarhetsrapporteringen samt redovisningsstandarder utifrån miljöfrågor, sociala frågor och styrningsrelaterade frågor (ESG).

Längd
60 minuter
Pris
1990 SEK
Ort
Online

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

Kursbeskrivning Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att hållbarhetsredovisa enligt GRI Standards. Denna mycket eftertraktade utbildning är certifierad av Global Reporting Initiatives internationella sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av GRI. Utbildningen avser de nyligen uppdaterade GRI Standards (2021), som måste användas för alla redovisningar som publiceras från den 1 januari …

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
18900 SEK
Ort
Stockholm