HR utbildningar – hitta rätt utbildning för dig

HR utbildningarEn utbildning inom HR är en bra investering för dig själv eller ditt företag. Det viktigaste ett företag har är dess personal, utan den fallerar företaget och går i konkurs. En HR (Human Resources) eller personalavdelning som den tidigare kallades finns på alla större företag idag. Men vad gör egentligen en HR-avdelning?

I en HR-avdelnings uppgifter ingår att vara ett stöd till chefer och anställda på företaget i denna typ av frågor. De arbetar också mycket med rekrytering, arbetsmiljöfrågor och kompetensutveckling för anställda. Det är helt enkelt en väldigt viktig funktion på ett företag. Det är inte alltid ett enkelt jobb då man har med människor att göra och vi människor beter oss olika till skillnad från en sak eller maskin.

De som arbetar på en personlavdelning kan ha lite olika bakgrund men oftast har man studerat någon form av program på högskole- eller universitetsnivå. Men detta är ett stort område och det gäller att hela tiden hålla sig uppdaterad på nya lagar, regler och sätt att arbeta. Därför finns det många vidareutbildningar av olika slag.

Rollerna på en HR-avdelning kan se lite olika ut beroende på hur stort företag man arbetar på. HR-Chef, Business partner, Specialist, konsult är några av de titlar man brukar se.

Det finns många spännande utbildningar och kurser att gå inom detta området. En kurs inom arbetsrätt och arbetsmiljö är väldigt viktigt. Utbildningar inom rekrytering är en annan del som är av stor vikt att hålla sig uppdaterad på. Även allmän personaladministration är en viktigt del för en person som arbetar på en HR-avdelning.

Nedan listar vi många olika utbildningar, du hittar garanterat något som passar dig.

Arbetsrätt 1

Kursbeskrivning Välkommen till en tvådagarskurs om de grundläggande arbetsrättsliga begreppen, den arbetsrättsliga lagstiftningen och kollektivavtalsrätten. Det vardagliga arbetet inom organisationer har i allt större utsträckning delegerats. Det är många som tilldelats arbetsuppgifter som inbegriper att tolka och tillämpa arbetsrättsliga regler. Dessutom har det blivit allt viktigare för andra befattningshavare att ha grundläggande kunskaper om arbetsrättens …

Arbetsrätt 1 Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
15900 SEK
Ort
Stockholm

Arbetsrättsliga risker i rekryteringsprocessen

Kursbeskrivning Arbetsrätten blir tillämpbar när ett anställningsförhållande har uppstått och parterna är överens. Men det finns flera rättsliga fällor och frågor som arbetsgivaren måste förhålla sig till innan anställningsavtalet har ingåtts. En felaktig rekrytering kan innebära stora och onödiga kostnader för den tilltänkte arbetsgivaren. Kursen är för chefer och arbetsledare med personalansvar, HR-konsulter, HR-chefer och …

Arbetsrättsliga risker i rekryteringsprocessen Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
4900 SEK
Ort
Online, Stockholm

Arbetsrätt i praktiken

Kursbeskrivning Utbildningen Arbetsrätt i praktiken ger dig det du behöver veta om de nya uppdateringarna i LAS (som gäller från hösten 2022). Det här är en grundutbildning i arbetsrätt som ger dig värdefulla verktyg för att förstå arbetsrättsliga problem och frågeställningar. Under två fartfyllda utbildningsdagar får du lära dig vilka möjligheter och skyldigheter den moderniserade LAS …

Arbetsrätt i praktiken Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
17900 SEK
Ort
Stockholm

Distanskurs i realtid – Teamutveckling

Kursbeskrivning Vi är alla unika personligheter. Bland miljoner människor finns ingen som är exakt vår like. För att kunna utnyttja våra starka sidor och fungera bra tillsammans med andra bör vi vara medvetna om våra personliga egenskaper. Vi behöver begrepp och verktyg som kan belysa likheter och olikheter. Utgångspunkt för denna utbildning är verktyget 4 …

Distanskurs i realtid – Teamutveckling Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
4895 SEK
Ort
Online

Teambuilding – skapa framgångsrika arbetsgrupper och team

Kursbeskrivning En väl fungerande grupp är både avgörande för effektivitet och trivsel. I en väl fungerande grupp fungerar samarbete, kunskapsöverföring och gruppen kan tillsammans lösa komplexa problem. På denna tvådagarsutbildning får du lära dig hur normer för samarbete tas fram och hur arbetet med förändring av beteendena sedan kan gå till. Du får också bl …

Teambuilding – skapa framgångsrika arbetsgrupper och team Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
SEK
Ort
Egna lokaler

Rekrytering/Talent Acquisition

Kursbeskrivning Vill du kunna bidra till mer träffsäkra rekryteringar, större mångfald och bättre kandidatupplevelser? Det finns många metoder och verktyg för att kunna säkerställa lyckade rekryteringar. Under denna kurs får du bland annat kunskap om hur du gör kravprofiler, förbereder kompetensbaserade intervjuer och bedömer olika urvalsinstrument. Kursen vänder sig till dig som redan arbetar med …

Rekrytering/Talent Acquisition Läs mer »

Längd
1 dag/vecka - 3 veckor
Pris
21900 SEK
Ort
Distans, Göteborg, Malmö m. fl.

REKRYTERING OCH INTERVJUTEKNIK

Kursbeskrivning Att rekrytera rätt är en av de största utmaningarna för både chefer och organisationer. Med en grund i ett kompetensbaserat synsätt och en effektiv intervjuteknik hjälper vi dig att avgöra om de sökande matchar uppsatta kravprofiler. Vi tränar på att formulera kompetenskrav, ställa frågor, lyssna mellan raderna, se bakom “det trevliga” och få fram …

REKRYTERING OCH INTERVJUTEKNIK Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
9900 SEK
Ort
Stockholm

Kompetensbaserad intervjuteknik för chefer

Kursbeskrivning Är du ny som chef eller var det länge sedan du rekryterade? Kanske vill du få nya konkreta tips och verktyg kring hur du håller i en kompetensbaserad anställningsintervju, skapar en positiv kandidatupplevelse – och får den starkaste kandidaten att tacka ja till ditt jobberbjudande? Anmäl dig till vår remote snabbkurs i intervjuteknik för …

Kompetensbaserad intervjuteknik för chefer Läs mer »

Längd
3 timmar
Pris
2900 SEK
Ort
Online

Teambuilding på distans

Kursbeskrivning Lär dig tekniker och verktyg för att skapa ett framgångsrikt och sammanhållet team, även när ni inte befinner er på samma plats. Kom igång med utbildning online och bli bättre på Teambuilding på distans. Detta är en inspirerande utbildning, full av konkreta tips för hur du behåller teamandan även när ni arbetar på distans. …

Teambuilding på distans Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
2395 SEK
Ort
Online