Teambuilding / Teamkänsla

En utbildning i teambuilding är mycket väl investerade pengar. Att skapa ett arbetslag med en bra teamkänsla kan vara guld värd för både företaget och de anställda. Vad är då teambuilding?

Teambuilding är arbetet med att transformera en grupp individer till att bli en del av en gemenskap på ett företag, arbetsplats eller liknande. Slutmålet är att skapa en gemenskap, skapa band mellan individerna, kommunicera bättre och bli ett sammansvetsat lag. Viktiga delar är också att se varandras svagheter, skapa trygghet och må bra. Lyckas man med dessa bitar får man en förbättrad moral och arbetslust, blir effektivare och får en bättre lösningsförmåga i gruppen.

En utbildning i teambuilding vänder sig till alla typer av team på en arbetsplats. Ett team kan vara en vanlig arbetsgrupp, en projektgrupp, ledningsgrupp eller liknande. Grupperna kan vara olika stora. Att skapa ett vinnande team är inte något som bara sker för att man har de mest kompetenta medarbetarna utan det är något som man måste lägga mycket tid och kraft på, både som chef och medarbetare.

En utbildning eller kurs i teambuilding bör vara startskottet på att skapa ert vinnande team. Men därefter krävs det löpande arbete. Förutom utbildning och kurser så är det att rekommendera att hitta på andra aktiviteter som faller utanför arbetet. Det brukar skapa samhörighet och gör att man lär känna varandra på ett annat plan. Enklast är givetvis att som företag köpa in detta men det finns mycket bra saker man själv kan göra.

Nedan listar vi utbildning i teambuilding. Läs och jämför utbildningar, kurser och utbildningsanordnare.

Distanskurs i realtid – Teamutveckling

Kursbeskrivning Vi är alla unika personligheter. Bland miljoner människor finns ingen som är exakt vår like. För att kunna utnyttja våra starka sidor och fungera bra tillsammans med andra bör vi vara medvetna om våra personliga egenskaper. Vi behöver begrepp och verktyg som kan belysa likheter och olikheter. Utgångspunkt för denna utbildning är verktyget 4 …

Distanskurs i realtid – Teamutveckling Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
4895 SEK
Ort
Online

Teambuilding – skapa framgångsrika arbetsgrupper och team

Kursbeskrivning En väl fungerande grupp är både avgörande för effektivitet och trivsel. I en väl fungerande grupp fungerar samarbete, kunskapsöverföring och gruppen kan tillsammans lösa komplexa problem. På denna tvådagarsutbildning får du lära dig hur normer för samarbete tas fram och hur arbetet med förändring av beteendena sedan kan gå till. Du får också bl …

Teambuilding – skapa framgångsrika arbetsgrupper och team Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
SEK
Ort
Egna lokaler

Teambuilding på distans

Kursbeskrivning Lär dig tekniker och verktyg för att skapa ett framgångsrikt och sammanhållet team, även när ni inte befinner er på samma plats. Kom igång med utbildning online och bli bättre på Teambuilding på distans. Detta är en inspirerande utbildning, full av konkreta tips för hur du behåller teamandan även när ni arbetar på distans. …

Teambuilding på distans Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
2395 SEK
Ort
Online