Inköp och upphandling, hitta rätt inköpsutbildning för dig

InköpsutbildningAtt jobba med inköp är ett väldigt spännande och utmanande yrke. Inköpare är en väldigt viktig roll på många företag då det är oerhört viktigt att köpa in bra produkter och tjänster till rätt pris. Dessutom är det viktigt att skriva bra och korrekta avtal och kontrakt för att undvika problem och tvister i efterhand. Jobbar man inom kommunal eller statlig verksamhet för

man anpassa sig efter lagen om upphandling. Här finns mycket regler att ta hänsyn till. Detta för att inköpen skall utsättas för konkurrens så att skattepengar inte hamnar i fel händer. Detta med upphandling är en speciell process och en gedigen utbildning inom detta är att rekommendera om man vill jobba inom detta område.

Som upphandlare/inköpare är ens huvudsakliga arbetsuppgift att ansvara för inköpen som görs på arbetsplatsen. Det är viktigt att vara affärsmässig och kommunikativ för att upprätthålla goda kontakter med leverantörer. I inköpsprocessen deltar du i förhandlingar, upprättar affärshandlingar och skriver avt

al med leverantörerna. Det är även viktigt att snabbt kunna sätta sig in i de områden där man gör inköp för att kunna ställa så bra krav som möjligt. Efter inköp är gjorda är det även viktigt att följa upp leverantörer så att de uppfyller de krav som ställts vid inköpet.

Efter att ha genomgått en inköpsutbildning kan detta vara exempel på vanliga yrkesroller: Upphandlare, inköpare, inköpsassistent med flera.

Det finns ett stort utbud av inköps- och upphandlingsutbildningar så ta dig tid och läs noga om vad dem innehåller så att du får en så bra utbildning utefter dina mål som möjligt.

För dig som redan arbetar inom yrket finns det även bra kurser och utbildningar för att upprätthålla och utöka din kompetens. Nedan listar vi alla utbildningar inom området inköp.

Grundkurs i offentlig upphandling för anbudsgivare – onlinekurs

Kursbeskrivning Syftet med onlinekursen är att ge dig som arbetar med LOU som anbudsgivare på leverantörssidan en god grundkunskap om offentlig upphandling, de senaste uppdateringarna av lagar och regelverk samt god förståelse för praktisk tillämpning. Med rätt grundkunskap, kunskap om vilka uppdaterade lagar och regler som gäller samt med god praktisk förståelse för hur du …

Grundkurs i offentlig upphandling för anbudsgivare – onlinekurs Läs mer »

Längd
Ca 2-3 timmars kursmaterial
Pris
1995 SEK
Ort
Online

LOU – kurs i offentlig upphandling

Kursbeskrivning Denna kurs ger dig som medverkar i upphandlingar en grundläggande och pedagogisk introduktion till upphandlingsprocessen, med fokus på de nyheter som trätt i kraft och vilka effekter de har på genomförandet av upphandlingar. Med detta som utgång har vi skapat en endagsutbildning inom LOU för både upphandlare och anbudsgivare. Kursen är bred, med fokus på …

LOU – kurs i offentlig upphandling Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
6100 SEK
Ort
Göteborg, Stockholm

Lag om offentlig upphandling – LOU

Kursen behandlar huvudsakligen LOU men flertalet bestämmelser samt det grundläggande regelverket gäller för samtliga upphandlingslagar. Målet med denna kurs är att ge dig trygghet och kunskap om vad som gäller vid offentlig upphandling eller lämnande av anbud för att uppfylla kraven samt möjliggöra bra affärer. Både för beställare och leverantörer. Kursinnehåll

Längd
1 dag
Pris
6400 SEK
Ort
Göteborg, Malmö, Online m. fl.

LOU – grund

Kursbeskrivning Kursen LOU – grund ger dig en heltäckande introduktion till regelverket kring offentlig upphandling. Kursen utgår från upphandlingsprocessen och tar dig genom processen från ax till limpa. Ambitionen är att göra dig till en bättre inköpare och upphandlare. Du får verktygen och kunskapen om framförallt LOU, med en kombination av teori och praktiska exempel …

LOU – grund Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
20950 SEK
Ort
Stockholm

LOU – kurs i offentlig upphandling

Kursbeskrivning Upphandlingar är oftast komplicerade, tar mycket tid och omsätter stora belopp. Vilka regler och bestämmelser styr utformningen av förfrågningsunderlag? Vilka krav och kriterier för tilldelning är tillåtna? Lagen om offentlig upphandling är central för alla som gör affärer med offentliga kunder, och givetvis även för den offentliga verksamheten. En god kännedom om lagen ökar möjligheten …

LOU – kurs i offentlig upphandling Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
6100 SEK
Ort
Göteborg, Stockholm

Förhandlingsteknik och psykologi för inköpare

Kursbeskrivning Välkommen till en tvådagarskurs om förhandlingspsykologi ur ett inköparperspektiv. Innan ett avtal träffas genomförs alltid någon typ av förhandling och målet för både inköpare och leverantörer är en god och långsiktig relation. I en perfekt värld matchar leverantörens anbud inköparens budget, mål och förhoppningar redan från start. Verkligheten ser dock annorlunda ut. Kursens syfte …

Förhandlingsteknik och psykologi för inköpare Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
17900 SEK
Ort
Distans, Stockholm

Strategisk inköpsteknik

Kursbeskrivning Kursen hjälper dig utveckla och effektivisera ditt inköpsarbete. Förstå nuläge, handlingsplaner, strategier samt förstå relevanta mätpunkter. I kursen Strategisk inköpsteknik går vi igenom olika strategier och praktiska metoder för hur du kan utveckla verksamhetens inköpsarbete på sikt. Genom val av leverantörer och prisförhandlingar kan du uppnå stora resultatförbättringar. Du får lära dig kartlägga och analysera nuläget …

Strategisk inköpsteknik Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
12900 SEK
Ort
Distans, Göteborg, Stockholm m. fl.

Diplomerad Inköpare

Kursbeskrivning Med vår diplomutbildning får du ett kvalificerat inköpsprogram med flexibelt upplägg. Du får viktiga verktyg för ett mer utvecklande, effektivare och spännande arbete. Du som inköpare har en viktig roll vid val och utveckling av leverantörer samt för produktutveckling och kundnytta. För ett effektivare och strategiskt inköpsarbete krävs rätt kompetens och kunskap. SIFUs kompletta …

Diplomerad Inköpare Läs mer »

Längd
8 dagar
Pris
45000 SEK
Ort
Flexibel

LOU Lagen om offentlig Upphandling | e-learning

Kursbeskrivning Utbildningen riktar sig till dig som kommer i kontakt med LOU antingen som upphandlare, konsult eller entreprenör. Lämplig för dig som är inköpare, anbudsgivare eller konsulter som genomför eller deltar i upphandling. Samt andra som behöver information om grunderna i lagen. Kursen passar både beställare och leverantörer. Efter kursen skall du förstå hur regelverket om offentlig upphandling fungerar samt få mer kunskap och förståelse av lagen. Med fokus på …

LOU Lagen om offentlig Upphandling | e-learning Läs mer »

Längd
4-6 timmar
Pris
2495 SEK
Ort
Online