Juridik utbildningar och kurser för att utöka din kompetens

juridik utbildningarOrdet juridik betyder läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. För att få benämna sig som jurist så måste man ha tagit en juristexamen på universitetsnivå. Vi har i Sverige lagar och regler för väldigt mycket och det är inte alltid lätt att tolka alla lagar och regler. Arbetar du idag inom denna bransch men behöver utveckla dig inom ett eller flera områden så listar vi massvis med intressanta utbildningar nedan som kommer utöka din kompetens. Det finns även utbildningar för dig som bara vill gå en allmän utbildningar och lära dig grunderna inom juridiken.

Juridiskt kunnig personal är viktig. I alla större företag finns anställda som enbart arbetar med juridiska frågor och agerar stöd till övrig personal i dessa frågor. Som företag gäller det att ha kolla på lagar och regler och undvika att onödiga tvister och kostnader till följd av att man gjort fel. Det jurist är det viktigt att utreda och analysera. Vidare är juristen en viktig part när det gäller att upprätta och granska viktiga kontrakt och liknande rättsliga dokument.

Vanliga yrkesroller för den som gått en juristutbildning är affärsjurist, företagsjurist, bolagsjurist med flera.

Nedan listar vi många olika juridikutbildningar att välja mellan.

Kurs i PBL – plan- och bygglagen

Kursbeskrivning På den här kursen får du grundläggande kunskaper om PBL, Plan- och bygglagen. Du får ta del av de senaste uppdateringarna och hur dessa påverkar branschen och din yrkesroll. Utöver teoretiska genomgångar får du även insyn i relevanta rättsfall. På så sätt kan vi visa hur PBL används i praktiken. Kursen lämpar sig för …

Kurs i PBL – plan- och bygglagen Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
7397 SEK
Ort
Distans

Plan- & bygglagen möter miljöbalken

Kursbeskrivning Välkommen till en e-kurs som ingående behandlar samspelet mellan plan- och bygglagen och miljöbalken. Stefan Rubenson och Carl-Gustaf Hagander går igenom hur plan- och bygglagens tillämpning begränsas av miljöbalkens regler och hur miljöbalken påverkas av plan- och bygglagen. Plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken integreras successivt med varandra. Båda lagstiftningarna kan bli aktuella att …

Plan- & bygglagen möter miljöbalken Läs mer »

Längd
Ca 1/2 dag
Pris
8900 SEK
Ort
Distans, Online

Entreprenadjuridik grundkurs AB 04 / ABT 06

Kursbeskrivning Behöver du bättre kunskaper i byggandets juridiska spelregler? Detta kan ha avgörande betydelse för dig som entreprenör inom bygg och anläggning. Tekniska och juridiska projekthandlingar blir allt vanligare och kunskap om hur man hanterar frågor som ÄTA, tider, ansvar med mera är väldigt viktigt.  Grundkursen ger dig  kunskaper i entreprenadjuridik, så att du kan …

Entreprenadjuridik grundkurs AB 04 / ABT 06 Läs mer »

Längd
1 dags lärarledd kurs på distans
Pris
4900 SEK
Ort
Distans

Grundläggande Entreprenadjuridik AB04 & ABT 06 Webbkurs online

Kursbeskrivning En kurs framtagen för dig som vill få en grundlig förståelse för AB04/ABT06. Kursen ger viktiga kunskaper och förutsättningar för dig att optimera resultatet med juridiken som ett verktyg. Marknadens mest kompletta webbkurs.  Blendify Learning erbjuder marknadens senaste och mest omfattande grundläggande entreprenadjuridikkurs online. En kurs med målet att ge dig bästa förutsättningar att förstå …

Grundläggande Entreprenadjuridik AB04 & ABT 06 Webbkurs online Läs mer »

Längd
Motsvarar 2,5 dagar i klassrum
Pris
3900 SEK
Ort
Online

Arbetsrätt 1

Kursbeskrivning Välkommen till en tvådagarskurs om de grundläggande arbetsrättsliga begreppen, den arbetsrättsliga lagstiftningen och kollektivavtalsrätten. Det vardagliga arbetet inom organisationer har i allt större utsträckning delegerats. Det är många som tilldelats arbetsuppgifter som inbegriper att tolka och tillämpa arbetsrättsliga regler. Dessutom har det blivit allt viktigare för andra befattningshavare att ha grundläggande kunskaper om arbetsrättens …

Arbetsrätt 1 Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
15900 SEK
Ort
Stockholm

Arbetsrättsliga risker i rekryteringsprocessen

Kursbeskrivning Arbetsrätten blir tillämpbar när ett anställningsförhållande har uppstått och parterna är överens. Men det finns flera rättsliga fällor och frågor som arbetsgivaren måste förhålla sig till innan anställningsavtalet har ingåtts. En felaktig rekrytering kan innebära stora och onödiga kostnader för den tilltänkte arbetsgivaren. Kursen är för chefer och arbetsledare med personalansvar, HR-konsulter, HR-chefer och …

Arbetsrättsliga risker i rekryteringsprocessen Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
4900 SEK
Ort
Online, Stockholm

Arbetsrätt i praktiken

Kursbeskrivning Utbildningen Arbetsrätt i praktiken ger dig det du behöver veta om de nya uppdateringarna i LAS (som gäller från hösten 2022). Det här är en grundutbildning i arbetsrätt som ger dig värdefulla verktyg för att förstå arbetsrättsliga problem och frågeställningar. Under två fartfyllda utbildningsdagar får du lära dig vilka möjligheter och skyldigheter den moderniserade LAS …

Arbetsrätt i praktiken Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
17900 SEK
Ort
Stockholm

Entreprenadjuridik Kurs Webbutbildning / e-learning

Kursbeskrivning Denna entreprenadjuridik kurs riktar sig till dig som är engagerad i bygg och anläggningsområdet. Kursen behandlar bland annat ABT 06 & AB 04 och är flexibel och anpassad efter dina behov. Vill du kunna delta i en kurs som ger bestående kunskap när det passar dig? isåfall är entreprenadjuridik AB04 & ABT 06 webbutbildningen …

Entreprenadjuridik Kurs Webbutbildning / e-learning Läs mer »

Längd
Ca 1 dag
Pris
5995 SEK
Ort
Online