Utbildning Arbetsrätt – kurser i arbetsrättsliga regler

Utbildning arbetsrätt – kanske inte det roligaste ämnet att utbilda sig i, men ett av de viktigaste. Vi listar många utbildningar och kurser i arbetsrätt. Denna typ av kurs är av stor vikt för dig som arbetar med personal på olika sätt. Du får bland annat lära dig hur lagar, regler och avtal skall hanteras. Vidare får du lära dig hur du skall hantera olika arbetsrättsliga frågor.

Under en persons anställning på en arbetsplats är det mycket som kan hända och som måste hanteras på ett korrekt sätt rent arbetsrättsligt. Nyligen har exempelvis LAS uppdaterats och det gäller att ha koll på vad denna lag innebär.

I en arbetsrättsutbildning för du även lära dig ta fram korrekta dokument och handlingar ur ett juridiskt synsätt. Du får även lära dig hur du skall agera och hantera olika händelser som kan uppkomma på en arbetsplats.

Vanligt innehåll i en utbildning inom arbetsrätt?

En anställning hos en arbetsgivare påverkas av väldigt många lagar. Exempelvis LAS, semesterlagen, arbetstidslagen, medbestämmandelagen med flera. Det är givetvis väldigt viktigt att ha kunskap om dessa så att man inte hanterar dessa frågor fel. Förutom lagar och regler så finns det många andra delar i en anställning som det gäller att hantera rätt. När ni skall söka nu personal, hur skall man då göra anställningsintervjuer. Vilka fallgropar och misstag kan man göra här, och vilka krav kan man ställa på de arbetssökande.

Vi har i Sverige en hel del olika anställningsformer och det gäller att veta vad syftet med dem olika är samt hur man använder dem på rätt sätt. Under en anställning kan det hända mycket, hur hanterar man detta på rätt sätt rent juridiskt? En anställd kanske missköter sig eller kommer berusad till arbetsplatsen. Vad gäller vid uppsägningar, misskötsel och liknande?

Utbildningar i arbetsrätt är lämpligt för dig som på ett eller annat sätt kommer nära dessa frågor. Vanligt förekommande roller på en sådan här kurs är chefer av olika slag, roller med personalansvar eller personal som arbetar på en HR-avdelning.

Nedan listar vi utbildning arbetsrätt. Läs och jämför utbildningar och utbildningsanordnare.

Arbetsrätt 1

Kursbeskrivning Välkommen till en tvådagarskurs om de grundläggande arbetsrättsliga begreppen, den arbetsrättsliga lagstiftningen och kollektivavtalsrätten. Det vardagliga arbetet inom organisationer har i allt större utsträckning delegerats. Det är många som tilldelats arbetsuppgifter som inbegriper att tolka och tillämpa arbetsrättsliga regler. Dessutom har det blivit allt viktigare för andra befattningshavare att ha grundläggande kunskaper om arbetsrättens …

Arbetsrätt 1 Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
15900 SEK
Ort
Stockholm

Arbetsrättsliga risker i rekryteringsprocessen

Kursbeskrivning Arbetsrätten blir tillämpbar när ett anställningsförhållande har uppstått och parterna är överens. Men det finns flera rättsliga fällor och frågor som arbetsgivaren måste förhålla sig till innan anställningsavtalet har ingåtts. En felaktig rekrytering kan innebära stora och onödiga kostnader för den tilltänkte arbetsgivaren. Kursen är för chefer och arbetsledare med personalansvar, HR-konsulter, HR-chefer och …

Arbetsrättsliga risker i rekryteringsprocessen Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
4900 SEK
Ort
Online, Stockholm

Arbetsrätt i praktiken

Kursbeskrivning Utbildningen Arbetsrätt i praktiken ger dig det du behöver veta om de nya uppdateringarna i LAS (som gäller från hösten 2022). Det här är en grundutbildning i arbetsrätt som ger dig värdefulla verktyg för att förstå arbetsrättsliga problem och frågeställningar. Under två fartfyllda utbildningsdagar får du lära dig vilka möjligheter och skyldigheter den moderniserade LAS …

Arbetsrätt i praktiken Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
17900 SEK
Ort
Stockholm