Entreprenadjuridik kurs – utbildning för att undvika dyra tvister

Att gå en entreprenadjuridik kurs kommer vara en väldigt bra investering för dig och ditt företag. Med en kurs i entreprenadjuridik erhåller du goda kunskaper i juridiska regler inom byggområdet och dess så kallade entreprenader. Då får en god förståelse för de regler och föreskrifter som gäller på området samt en genomgång av de viktiga standardavtalen AB04 och ABT06. Dessa standardavtal används vid entreprenader och är något man måste känna till. Du får även viktig kunskap om delar som ansvar, rättigheter, skyldigheter och mycket mer.

Det är också oerhört viktigt att ha koll på de olika ersättningsformer som används i entreprenaderna. De kan användas och tolkas på lite olika sätt. Viktiga termer här är bland annat fast pris, löpande räkning, mängdkontrakt och ÄTA-arbeten. Har man inte koll på dessa olika begrepp så kan det stå en dyrt i slutändan, både som beställare och entreprenör.

AB04 och ABT06 är inte alltid solklara och lätta att tyda, speciellt om man inte har ordentligt med kunskap inom entreprenadjuridik. På kursen kommer du lära dig termer inom AB 04 och ABT 06 som är viktiga att ha kunskap om som beställare respektive entreprenör. Du får gå igenom olika rättsfall för att få verkliga fall att studera, analysera och dra slutsatser av.

Entreprenadjuridik kurs – för vem?

En grundkurs i entreprenadjuridik är lämplig för dig som arbetar som entreprenör, konsult av olika slag, beställare med flera.  Det går även att bygga vidare med fortsättningskurser inom entreprenadjuridik för dig som vill bli riktigt duktig.

Nedan listar vi kurser i entreprenadjuridik. Läs och jämför utbildningar, kurser och utbildningsanordnare.

Entreprenadjuridik grundkurs AB 04 / ABT 06

Kursbeskrivning Behöver du bättre kunskaper i byggandets juridiska spelregler? Detta kan ha avgörande betydelse för dig som entreprenör inom bygg och anläggning. Tekniska och juridiska projekthandlingar blir allt vanligare och kunskap om hur man hanterar frågor som ÄTA, tider, ansvar med mera är väldigt viktigt.  Grundkursen ger dig  kunskaper i entreprenadjuridik, så att du kan …

Entreprenadjuridik grundkurs AB 04 / ABT 06 Läs mer »

Längd
1 dags lärarledd kurs på distans
Pris
4900 SEK
Ort
Distans

Grundläggande Entreprenadjuridik AB04 & ABT 06 Webbkurs online

Kursbeskrivning En kurs framtagen för dig som vill få en grundlig förståelse för AB04/ABT06. Kursen ger viktiga kunskaper och förutsättningar för dig att optimera resultatet med juridiken som ett verktyg. Marknadens mest kompletta webbkurs.  Blendify Learning erbjuder marknadens senaste och mest omfattande grundläggande entreprenadjuridikkurs online. En kurs med målet att ge dig bästa förutsättningar att förstå …

Grundläggande Entreprenadjuridik AB04 & ABT 06 Webbkurs online Läs mer »

Längd
Motsvarar 2,5 dagar i klassrum
Pris
3900 SEK
Ort
Online

Entreprenadjuridik Kurs Webbutbildning / e-learning

Kursbeskrivning Denna entreprenadjuridik kurs riktar sig till dig som är engagerad i bygg och anläggningsområdet. Kursen behandlar bland annat ABT 06 & AB 04 och är flexibel och anpassad efter dina behov. Vill du kunna delta i en kurs som ger bestående kunskap när det passar dig? isåfall är entreprenadjuridik AB04 & ABT 06 webbutbildningen …

Entreprenadjuridik Kurs Webbutbildning / e-learning Läs mer »

Längd
Ca 1 dag
Pris
5995 SEK
Ort
Online