Kurs i Plan & Bygglagen (PBL) – utbildning i byggregler

Arbetar du med byggprojekt eller fastigheter av olik slag? Då är en kurs i Plan & Bygglagen (PBL) oerhört nyttig att gå. Här på Branschutbildningar.se listar vi utbildningar och kurser inom Plan & Bygglagen.

Lagen är ganska snårig och inte alltid helt enkel att tolka. Det kan ge upphov till många frågetecken inför ett byggprojekt, ombyggnation eller liknande. En kurs i ämnet ger dig oftast kunskap i regler vid nybyggnationer, renoveringar och löpande förvaltning av fastigheter. Gör man fel från början kan det orsaka stora kostnader och förseningar senare i projekt.

Plan- och bygglagen (2010:900) innehåller bestämmelser om hur planläggning av mark, vatten och byggande skall ske. Lagen skall främja en samhällsutveckling med jämlika och bra sociala levnadsförhållanden där man tar hänsyn till människans frihet. Den innehåller även bestämmelser om att kommuner är skyldiga att ha en översiktsplan för kommunen. Det finns även föreskrifter kring bygglov, tillsynd, detaljplaner, byggnadsnämnder m.m.

Vem passar en kurs i Plan & Bygglagen (PBL)?

Att gå en kurs i PBL borde alla fastighetsägare göra egentligen. Men vanligast är att personer som på ett eller annat sätt är involverade i byggprojekt har behov av att gå en sådan här kurs. Du kanske arbetar på ett fastighetsbolag som projektledare eller fastighetsförvaltare och planerar ombyggnationer och nybyggnationer. Många andra yrkesroller kommer också ha stor nytta av denna kurs.

Viktiga delar som man får gå igenom på en kurs är bland annat hur lagen fungerar, praktiska exempel, gången från ansökan om bygglov till beslut, sanktionsavgifter med mera.

Nedan listar vi lämpliga kurser inom Plan & Bygglagen (PBL). Läs och jämför kurser, utbildningar och utbildningsanordnare.

 

 

Kurs i PBL – plan- och bygglagen

Kursbeskrivning På den här kursen får du grundläggande kunskaper om PBL, Plan- och bygglagen. Du får ta del av de senaste uppdateringarna och hur dessa påverkar branschen och din yrkesroll. Utöver teoretiska genomgångar får du även insyn i relevanta rättsfall. På så sätt kan vi visa hur PBL används i praktiken. Kursen lämpar sig för …

Kurs i PBL – plan- och bygglagen Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
7397 SEK
Ort
Distans

Plan- & bygglagen möter miljöbalken

Kursbeskrivning Välkommen till en e-kurs som ingående behandlar samspelet mellan plan- och bygglagen och miljöbalken. Stefan Rubenson och Carl-Gustaf Hagander går igenom hur plan- och bygglagens tillämpning begränsas av miljöbalkens regler och hur miljöbalken påverkas av plan- och bygglagen. Plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken integreras successivt med varandra. Båda lagstiftningarna kan bli aktuella att …

Plan- & bygglagen möter miljöbalken Läs mer »

Längd
Ca 1/2 dag
Pris
8900 SEK
Ort
Distans, Online