Kvalitets- & Ledningssystem – utbildning i kvalité

kvalitetsledningsystem utbildningarVad är egentligen ett kvalitéts- och ledningssystem och varför skall man gå en utbildning inom det? Ett kvalitetsledningssystem är till för att löpande förbättra, utveckla och säkra kvalitét i verksamheten. Helt enkelt ett tillvägagångssätt för företagsledningen att styra företaget så att man göra rätt saker, har tydliga rutiner och jobbar med förbättringar. Kort och gott ett löpande förbättringsarbete. Som företag kan man självklart arbeta med dessa sker utan att för den sakens skull kalla det ett ledningssystem. Men många företag väljer att certifiera sig enligt någon form av standard som exempelvis ISO 9001 och liknande.

Hur fungerar det rent praktiskt att ha ett kvalitéts- och ledningssystem? Ett enkelt grundläggande system kan innehålla styrdokument där företagets olika grundläggande processer finns dokumenterade samt checklistor för enkla rutiner. På större företag används mer omfattande och ofta digitala system för att sköta all dokumentation med mera.

Att ha ett kvalitetsledningssystem kommer förbättra företaget om man jobbar med det aktivt. Men det får inte bara bli ett pappersarbete. Många kommuner och statliga verksamheter och även större företag ställer ofta som krav att företaget de handlar av skall ha ett kvalitetsarbete när dem gör större inköp. Det är väldigt vanlig förekommande när kommuner gör upphandlingar.

Ett kvalitetsledningssystem är en viktig investering som ditt företag inte kan avstå från. Nedan listar vi en mängd olika utbildningar inom området.

ISO 9001:2015 – Kvalitetsledning

Kursbeskrivning Kursen ger dig kunskap om kvalitetsledning enligt standarden ISO 9001 samt hur man praktisk kan tillämpa kraven i ISO 9001:2015. Denna kurs i kvalitetsledning enligt ISO 9001 ger dig en helhetsbild av ett framgångsrikt kvalitetsarbete, med utgångspunkt i ISO 9001:2015. Kursen vänder sig till alla som, oberoende av arbetsuppgifter, vill ha en grundläggande förståelse …

ISO 9001:2015 – Kvalitetsledning Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
7500 SEK
Ort
Distans, Stockholm

Ledningssystem i praktiken ISO 9001 och ISO 14001

Kursbeskrivning Utbildningen ger dig en förståelse för grunderna i kvalitets och miljöarbete samt hur standarderna ISO 9001 och ISO 14001 kan användas för att bygga och utveckla ett väl fungerade ledningssystem. I denna utbildning ges en förståelse för hur kraven kan tolkas, uppfyllas och skapa ett verkligt värde för organisationen. Vi behandlar processorientering och andra …

Ledningssystem i praktiken ISO 9001 och ISO 14001 Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
19300 SEK
Ort
Göteborg, Online, Stockholm m. fl.

ISO 9001 Grundkurs

Kursbeskrivning Utbildningen beskriver hur kvalitetssystem enligt ISO 9001 stimulerar ständiga förbättringar samt vad kraven i standarden betyder i praktiken. Utbildningen ger dig insikt i kopplingen mellan företagets strategi och ett väl fungerande ledningssystem. Genom ny kunskap och nya insikter skapas ett engagemang att utveckla och förbättra det egna kvalitetssystemet. Utbildningen lämpar sig för personer från …

ISO 9001 Grundkurs Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
7900 SEK
Ort
Göteborg, Online, Stockholm m. fl.