Ledarskapsutbildning – utbildning för att bli ledare

LedarskapsutbildningEn ledarskapsutbildning kan vara avgörande i din framtid som ledare. Att ta sig an ett ansvar som chef kan leda till massvis med utmaningar både enkla och svåra. Ledarskap handlar mycket om människor och dess relation till varandra. Ledarskapet är av stor vikt för att lösa uppdrag och nå viktiga mål och i slutändan att skapa ett resultat för företaget du är anställd. Ledarskapet är inte en yrkestitel utan ditt sätt att bedriva ledarskap kommer påverka beteenden hos anställda och i slutändan resultatet. Med ledarskapet kan du påverka andra människor att överträffa mål och resultat som sats.
En viktig grundpelare för att lyckas som ledare är att skapa rätt förutsättningar för ens medarbetare. De vill känna inflytande, känna samhörighet till en grupp där deras kompetens kommer till användning och utvecklas. Lyckas man med detta har man kommit långt. Misslyckas man med detta finns risken för minskat engagemang hos medarbetarna och även ohälsa och tristess på arbetet.

För att lyckas med detta är kommunikation en viktig del i ledarens uppdrag. Att kommunicera så att medarbetare förstår och känner en vilja att nå ett gemensamt resultat är nyckeln för att lyckas. Att kommunicera med medarbetarna är inte alltid lätt då olika personer kan kräva olika kommunikation. Det är viktigt att arbeta med tydlig information, skapa dialog och samarbete. Följa upp och återkoppla utefter satta tidsramar. Det kan även omfatta coachning och svårare samtal.

Forskare menar att ett bra ledarskap grundas i att vara tydlig i sin information och krav, vara närvarande bland medarbetarna och visa intresse för de.

Detta med ledarskap är ett stort och komplicerat område som kräver utbildning för att behärska. Man kommer dock aldrig bli fullärd. En ledarskapsutbildning kan därför vara väl investerade pengar för din och företagets framtid.

Nedan listar vi många bra utbildningar inom ledarskap.

Master Fokus i Styrelsearbetet: Ordföranderollen

Kursbeskrivning Master fokus i styrelsearbetet: Högre ordförandeutbildning är en högre styrelseutbildning som bjuder på kunskap och erfarenheter från några av Sveriges vassaste styrelseproffs, ledd av Pia Gideon. Om du vill utveckla och förstärka din ordföranderoll är det här utbildningen för dig. Fysiska träffar under fyra heldagar i inspirerande miljö centralt i Stockholm. Presentationer och gemensamma …

Master Fokus i Styrelsearbetet: Ordföranderollen Läs mer »

Längd
4 dagar
Pris
64000 SEK
Ort
Stockholm

STYRELSEORDFÖRANDEUTBILDNING

Kursbeskrivning Under Utbildning för styrelseordförande får du en heltäckande bild av styrelseordförandens roll som styrelsens chef och vd:s “speaking partner”. Här fördjupar du dig i det praktiska arbetet som styrelseordförande, samtidigt som du får kunskap om styrelseordförandens formella ansvar. Du får lära dig hur du utvecklar teamet (styrelsen) och hur du kan arbeta för att …

STYRELSEORDFÖRANDEUTBILDNING Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
15900 SEK
Ort
Göteborg

THE BOARD PROGRAM – FRAMGÅNGSRIKT STYRELSEARBETE

Kursbeskrivning 3 dagar styrelseutbildning, riktar sig till dig som både är intresserad av styrelsearbete och vill verka genom ett styrelseuppdrag.  Kanske har du redan styrelseuppdrag idag eller vill kunna ta ett sådant senare. Vår 3-dagars styrelseutbildning  The Board Program – Framgångsrikt styrelsearbete är en styrelseutbildning som tar avstamp i det nutida och moderna styrelsearbetet och riktar sig …

THE BOARD PROGRAM – FRAMGÅNGSRIKT STYRELSEARBETE Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
34900 SEK
Ort
Stockholm

Ledarskap del 1 – Ny som chef

Kursbeskrivning Tillsammans med andra nyblivna chefer ger vi dig helt nya och inspirerande vyer som tar ditt ledarskap till en ny nivå. Vi ger dig verktygen du behöver för att bli chefen som leder teamet med stor framgång. Vi lär dig vad som är viktigt att tänka på som ledare när du hanterar latenta konflikter …

Ledarskap del 1 – Ny som chef Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
15450 SEK
Ort
Distans, Göteborg, Malmö m. fl.

Ledarskap nivå 1 – Ny som chef

Kursbeskrivning I utbildningen Ny som chef får du träna praktiskt på kunskap, verktyg och modeller som ger ökad trygghet i din nya chefsroll. Du får lära dig hur du genom målstyrning kan sätta, följa upp och nå uppsatta mål. Ledarskap nivå 1 ger insikt om hur du med coachning och utvecklingssamtal involverar dina medarbetare i …

Ledarskap nivå 1 – Ny som chef Läs mer »

Längd
2 dagar + blended learning
Pris
17900 SEK
Ort
Distans, Göteborg, Malmö m. fl.

Coachande ledarskap

Kursbeskrivning En ledare som har förmågan att använda ett coachande ledarskap skapar självgående och välmotiverade medarbetare och som i hög grad utvecklas snabbare inom viktiga områden. Det coachande ledarskapet frigör potentialen och resurserna hos medarbetarna och skapar energi och delaktighet. Ledaren uppmuntrar till fritt tänkande, utmanar och ställer frågor för att låta medarbetaren själv komma …

Coachande ledarskap Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
13950 SEK
Ort
Online, Stockholm

LEDARSKAP 3 – COACHANDE LEDARSKAP

Kursbeskrivning Att få andra att växa och nå sina mål och prestationer är en av ledarens viktigaste uppgifter. Det handlar om att vägleda och att hjälpa andra att se möjligheter. Ett coachande förhållningssätt är såväl ett synsätt i det dagliga ledarskapet som ett arbetssätt med en tydlig frågemetodik. Med frågornas hjälp kan du få dina …

LEDARSKAP 3 – COACHANDE LEDARSKAP Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
16900 SEK
Ort
Distans, Göteborg, Malmö m. fl.

Ledarskap nivå 3 – Coachande ledarskap

Kursbeskrivning Ledarskap nivå 3 – Coachande ledarskap är en utbildning med inriktning på coachande ledarskap som ger dig en metod som bidrar till att du, dina medarbetare och verksamheten växer. Du får kunskap och verktyg för att stärka medarbetarnas förmåga att agera självständigt och utvecklas genom att ta mer ansvar för lösningar och möjligheter på …

Ledarskap nivå 3 – Coachande ledarskap Läs mer »

Längd
2 dagar + blended learning
Pris
17900 SEK
Ort
Distans, Göteborg, Malmö m. fl.

Arbetsledning steg 3 – utvecklande ledarskap och förändringsledning

Kursbeskrivning Arbetsledning steg 3 riktar sig till dig som är erfaren ledare samt en naturlig fortsättning till dig som genomfört Arbetsledning steg 2. Här kommer du att öka din förståelse för ledarskapet så att din personliga utveckling som chef kan fortsätta. Du träffar andra ledare med liknande utmaningar som gör att diskussioner och erfarenhetsutbyte blir …

Arbetsledning steg 3 – utvecklande ledarskap och förändringsledning Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
15900 SEK
Ort
Göteborg, Stockholm

Arbetsledning steg 2 – Kommunikativt ledarskap

Kursbeskrivning Med Arbetsledning Steg 1 i bagaget har du lagt grunden för ditt ledarskap. På steg 2 bygger vi vidare och tar dina kunskaper till nästa nivå utifrån dina behov och utmaningar. Kursen hanterar väl utvalda områden inom både praktiskt chefsarbete och förståelse för egna och andras beteendemönster som hjälper dig i alla aspekter av …

Arbetsledning steg 2 – Kommunikativt ledarskap Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
17900 SEK
Ort
Göteborg, Stockholm