Arbetsledarutbildningar – bli en bra arbetsledare

En arbetsledarutbildning är en populär utbildning för personer som leder man ofta inte är chef. Det kan vara en utmaning i sig att leda ett team eller arbetslag utan att rent formellt vara deras chef. Därför är det väldigt viktigt att vara bra utbildad och tränad inom detta område. Extra viktiga delar som är bra att behärska är hur man får gruppen att att fungera och harmonisera. Samt även hur man får andra att vara motiverade i sitt arbete.

En arbetsledare är en roll som finns i många olika typer av organisationer. Vanligt är att man ansvarar för en specifik grupp eller team, leder olika projekt eller arbetar med någon form av utvecklingsarbete. Kanske har du i framtiden ett mål att arbeta som chef. Då är en arbetsledarutbildning en mycket bra grund att stå på.

Arbetsledareutbildning – utveckla dig själv

På en arbetsledarutbildning är det vanligt att man först arbetar med sina egna starka och svaga sidor och ser vilka möjligheter till utveckling man själv har. Utifrån detta kan man vidare arbeta med att se hur du med dina egna förutsättningar kan nyttja dem för att leda dina deltagare i ditt team på bästa sätt. Andra viktiga frågor som man får kunskap om är bland annat konflikthantering, gruppdynamik, invidvid/grupp, arbetsrättsliga frågor och mycket mer.

Inför eller under utbildningen får man själv ofta göra en personlighetsbedömning av sig själv för att se vad för typ av person man själv är. Kan kännas lite otäckt i början. Men vi har alla styrkor och svagheter och det gäller att vara medveten om dem och nyttja dem på bästa sätt. Att få självinsikt kring sig själv är en viktig del i att vara en bra ledare.

Arbetsledarutbildningar finns både med fysiska platsträffar men även på distans. Nedan listar vi ett urval av utbildningar. Läs och jämför bland utbildningarna och utbildningsanordnarna.

Arbetsledning steg 3 – utvecklande ledarskap och förändringsledning

Kursbeskrivning Arbetsledning steg 3 riktar sig till dig som är erfaren ledare samt en naturlig fortsättning till dig som genomfört Arbetsledning steg 2. Här kommer du att öka din förståelse för ledarskapet så att din personliga utveckling som chef kan fortsätta. Du träffar andra ledare med liknande utmaningar som gör att diskussioner och erfarenhetsutbyte blir …

Arbetsledning steg 3 – utvecklande ledarskap och förändringsledning Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
15900 SEK
Ort
Göteborg, Stockholm

Arbetsledning steg 2 – Kommunikativt ledarskap

Kursbeskrivning Med Arbetsledning Steg 1 i bagaget har du lagt grunden för ditt ledarskap. På steg 2 bygger vi vidare och tar dina kunskaper till nästa nivå utifrån dina behov och utmaningar. Kursen hanterar väl utvalda områden inom både praktiskt chefsarbete och förståelse för egna och andras beteendemönster som hjälper dig i alla aspekter av …

Arbetsledning steg 2 – Kommunikativt ledarskap Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
17900 SEK
Ort
Göteborg, Stockholm

Arbetsledning steg 1 – Personligt ledarskap

Kursbeskrivning Det här är utbildningen för dig som är självlärd eller ny i chefsrollen och vill lära dig hur du bäst leder och fördelar arbetet. Här får du redskap som hjälper dig att axla ansvaret samt möta förväntningar och krav från både ledning och medarbetare. Du får metoder som gör dig tryggare i din kommunikation …

Arbetsledning steg 1 – Personligt ledarskap Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
17900 SEK
Ort
Göteborg, Stockholm