Coachande ledarskap – utbildning i att coacha ditt team

Coachande ledarskap är en efterfrågad kompetens bland dagens arbetsgivare och företag. Det är vanligt förekommande med en mer traditionell stil där chefen detaljstyr och talar om vad man skall göra. Men detta innebär krav på chefen som ofta inte är helt rimliga.

Ett coachande ledarskap kan kortsiktigt hämma dig speciellt när vi lever i ett högt tempo och vi ständigt utsätts för problem som behöver en lösning. Ofta tar vi den enkla vägen och försöker hjälpa medarbetaren att lösa problemet. Att jobba på detta sätt är ofta en kortsiktig lösning och leder inte till något bra på sikt. Tidigare skulle du som chef ha koll på allt och ge svar på allt och vara den som talar om vad som skall göras hela tiden. Men i dagens snabba tempo och utveckling fungerar inte det. Man kan inte ha koll på allt och ha svar på allt. Istället går vi mer och mer mot ett coachande och lärande ledarskap. Vi måste få medarbetarna mer delaktiga och drivande. Det skapar utveckling och motivation.

Medarbetare idag tenderar också att vilja ha ett annorlunda ledarskap där feedback, återkoppling och uppföljning leder till mer motiverade och presterande medarbetare.

Vad innebär ett coachande ledarskap?

Det coachande ledarskapet förordar helt enkelt att medarbetaren utmanas att hitta svar och lösningar på problem och frågor. På så sätt blir medarbetarna mer självgående, känner mer ansvar och slutligen mer motiverade i arbetet.  Som ledare och chef kanske det inte alltid är det enklaste men när det är lämplig så bör man coacha medarbetaren till att hitta egna lösningar istället för att bara tala om svaret. Det kan kännas tufft i början men du kommer tjäna på det i längden.

Nedan listar vi många utbildningar inom coachande ledarskap. Läs och jämför utbildningar och utbildningsanordnare.

 

Coachande ledarskap

Kursbeskrivning En ledare som har förmågan att använda ett coachande ledarskap skapar självgående och välmotiverade medarbetare och som i hög grad utvecklas snabbare inom viktiga områden. Det coachande ledarskapet frigör potentialen och resurserna hos medarbetarna och skapar energi och delaktighet. Ledaren uppmuntrar till fritt tänkande, utmanar och ställer frågor för att låta medarbetaren själv komma …

Coachande ledarskap Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
13950 SEK
Ort
Online, Stockholm

LEDARSKAP 3 – COACHANDE LEDARSKAP

Kursbeskrivning Att få andra att växa och nå sina mål och prestationer är en av ledarens viktigaste uppgifter. Det handlar om att vägleda och att hjälpa andra att se möjligheter. Ett coachande förhållningssätt är såväl ett synsätt i det dagliga ledarskapet som ett arbetssätt med en tydlig frågemetodik. Med frågornas hjälp kan du få dina …

LEDARSKAP 3 – COACHANDE LEDARSKAP Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
16900 SEK
Ort
Distans, Göteborg, Malmö m. fl.

Ledarskap nivå 3 – Coachande ledarskap

Kursbeskrivning Ledarskap nivå 3 – Coachande ledarskap är en utbildning med inriktning på coachande ledarskap som ger dig en metod som bidrar till att du, dina medarbetare och verksamheten växer. Du får kunskap och verktyg för att stärka medarbetarnas förmåga att agera självständigt och utvecklas genom att ta mer ansvar för lösningar och möjligheter på …

Ledarskap nivå 3 – Coachande ledarskap Läs mer »

Längd
2 dagar + blended learning
Pris
17900 SEK
Ort
Distans, Göteborg, Malmö m. fl.