Styrelseutbildning, ledningsutbildning, VD-utbildning

En styrelseutbildning eller utbildning för personer i ledande positioner ger ovärderlig kunskap. Att inneha en sådan här position innebär ett stort ansvar och kräver utbildning och erfarenhet. Vi listar lämpliga utbildningar för detta ändamål.

Sitter du eller har blivit invald i en styrelse i en verksamhet så är det att rekommendera att i alla fall gå en grundläggande styrelseutbildning. Där får du lära dig det grundläggande i de lagar som är extra viktiga att känna till. Aktiebolagslagen gås igenom samt de olika delarna i ett bolag. Vidare behandlas styrelsens uppgift och vad den har för ansvar. Vad innebär det för dig som enskild styrelseledamot. Att föredra är dock en djupare styrelseutbildning där man under fler dagar går djupare och bredare in i lagar, regler, styrelsearbete och så vidare.

Har du rollen som ordförande i en styrelse så kan en ordförandeutbildning vara att betänka. Som styrelseordförande kan man ställas inför många kniviga situationer. Du är styrelsens chef och det är viktigt att ha koll på din roll, ansvar och skyldigheter. Lär dig driva ett bra styrelsearbete som leder till ett bra klimat och framgångar i styrelserummet.

Det finns många fler bra utbildningar för personer i högre positioner. Bland annat finns det VD-utbildningar som är mycket värdefulla för dig som ska eller arbetar som VD. Ofta är rollen som VD väldigt bred. En utbildning berör ofta områden som ledarskap, ekonomi och investeringar, projekt, ledning, arbetsmiljö, affärsplan, försäljning, aktiebolagslagen med mera. Dessutom är det av vikt att ha god kunskap om rollen som VD i relation till styrelsen och företagets ägare.

Nedan listar vi många styrelseutbildningar, VD-utbildningar med mera. Läs och jämför priser, utbildare och recensioner.

Master Fokus i Styrelsearbetet: Ordföranderollen

Kursbeskrivning Master fokus i styrelsearbetet: Högre ordförandeutbildning är en högre styrelseutbildning som bjuder på kunskap och erfarenheter från några av Sveriges vassaste styrelseproffs, ledd av Pia Gideon. Om du vill utveckla och förstärka din ordföranderoll är det här utbildningen för dig. Fysiska träffar under fyra heldagar i inspirerande miljö centralt i Stockholm. Presentationer och gemensamma …

Master Fokus i Styrelsearbetet: Ordföranderollen Läs mer »

Längd
4 dagar
Pris
64000 SEK
Ort
Stockholm

STYRELSEORDFÖRANDEUTBILDNING

Kursbeskrivning Under Utbildning för styrelseordförande får du en heltäckande bild av styrelseordförandens roll som styrelsens chef och vd:s “speaking partner”. Här fördjupar du dig i det praktiska arbetet som styrelseordförande, samtidigt som du får kunskap om styrelseordförandens formella ansvar. Du får lära dig hur du utvecklar teamet (styrelsen) och hur du kan arbeta för att …

STYRELSEORDFÖRANDEUTBILDNING Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
15900 SEK
Ort
Göteborg

THE BOARD PROGRAM – FRAMGÅNGSRIKT STYRELSEARBETE

Kursbeskrivning 3 dagar styrelseutbildning, riktar sig till dig som både är intresserad av styrelsearbete och vill verka genom ett styrelseuppdrag.  Kanske har du redan styrelseuppdrag idag eller vill kunna ta ett sådant senare. Vår 3-dagars styrelseutbildning  The Board Program – Framgångsrikt styrelsearbete är en styrelseutbildning som tar avstamp i det nutida och moderna styrelsearbetet och riktar sig …

THE BOARD PROGRAM – FRAMGÅNGSRIKT STYRELSEARBETE Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
34900 SEK
Ort
Stockholm