Lean utbildning – kurser i verksamhetsutveckling

En Lean utbildning kan vara startskottet på att utveckla din verksamhet till något bättre. Lean är ett tillvägagångssätt för att utveckla verksamheter. Grundtanken är att man nyttjar de befintliga resurserna för att skapa ett större värde för företagets kunder. Slutmålet är att skapa något som kunden ser som positivt och därmed blir nöjd och återkommer. Tanken är att detta kan göras genom att höja kvalitén via förenklade flöden som är stabila och säkra. Lean innebär att man arbetar både med hårda delar i verksamheten men även mjuka delar som värderingar, företagskultur med mera.

Några viktiga punkter inom Lean som man brukar nämna är att man hela tiden skall arbeta med förbättringar. Tanken med Lean är att allt går hela tiden att förbättras och göras mer effektivt. Vidare talar man även om att se möjligheter istället för problem. Problem och strul i verksamheten kommer hela tiden att finnas. Men istället för att se det som något jobbigt och problematiskt så menar Lean på att man ska se det som en möjlighet att förbättra verksamheten. Så nästa gång så har man förhoppningsvis effektiviserat bort problemet.

För att få med personalen på tåget så arbetar man inom Lean med fokus på uppföljning. Vanligt är att man använder sig av tavlor som personalen träffas runt för att stämma av läget och diskutera de aktiviteter som arbetas med just nu. På tavlorna noteras även förbättringsförslag från personalen. Dessa är viktiga.

Nedan listar vi Lean utbildning av olika format. Läs och jämför bland utbildningarna och utbildningsanordnarna.

LEAN – Grundkurs – Utbildning online

Kursbeskrivning Lär dig de viktigaste begreppen och principerna i Lean med vår grundkurs online. Få en bättre förståelse för ditt arbete och bli mer effektiv. Börja redan idag. I den här grundkursen får du lära dig vad begreppet LEAN innebär och hur det kan användas som ett effektivt verktyg inom flera branscher för att ta …

LEAN – Grundkurs – Utbildning online Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
2395 SEK
Ort
Online

Agil kravhantering i praktiken

Kursbeskrivning I kursen Agil kravhantering får du lära dig agila arbetssätt där du rustar dig och din organisation inför utmaningar som tex. kulturkrockar eller andra större omställningar. Vi går igenom praktiska användningsfall och typiska scenarion. Efter kursen Agil kravhantering har du fått kunskaper om hur man kan använda Agile och Lean som verktyg för att …

Agil kravhantering i praktiken Läs mer »

Längd
2 Dagar
Pris
14950 SEK
Ort
Distans, Stockholm

Lean i praktiken

Kursbeskrivning Utbildningen riktar sig till ledare, chefer, samordnare, verksamhetsutvecklare, och förändringsledare som skall driva Lean-initiativ i den egna verksamheten. Utbildningen är även lämplig som introduktionsutbildning för övriga medarbetare i en Lean-orienterad verksamhet där syftet är att skapa en större förståelse för konceptet. Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap och insikt om hur Lean-principerna …

Lean i praktiken Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
18300 SEK
Ort
Göteborg, Stockholm