Utbildning agil projektledning –

Utbildning agil projektledning – en kompetens som efterfrågas starkt idag. Vi listar kurser inom agil projektledning. Hitta en utbildning som passar dig utefter dina förkunskaper och framtida mål.

Agil projektledare är en roll som på senaste tid efterfrågas mer och mer. Rollen är idag vanligas inom IT-branschen där man brukar benämna den som Agile projekt manager.

Vad innebär agil projektledning?

Vi lever idag i en värld som är under ständig förändring. Agil projektledning lägger fokus på att kunna driva och leda projekt i mål på ett effektivt sätt med flexibilitet och framgång.  Med en utbildning i agil projektledning får du kunskap som kommer utveckla dig och din grupps arbetssätt. I grund och botten handlar det om att ha ett strukturerat arbetssätt som tillåter snabba förändringar. Detta för att ha möjlighet att parera förändrade förutsättningar i projektet. Detta skiljer sig något åt från andra metoder.

I en utbildning i agil projektledning kommer du få både teoretisk och praktisk övning. Bland annat för du lära dig olika metoder och verktyg som kan passa din verksamhet. Exempelvis kommer du få lära med om Kanban och SCRUM som är populära.

Efterfrågan på arbetsmarknaden för agilt projektledarskap växer hela tiden. Inom IT-branschen växer arbetstillfällen med denna kompetens väldigt mycket.

Nedan listar vi utbildningar inom agil projektledning. Läs och jämför kurser, utbildningar och utbildningsanordnare.

Agil projektledning

Kursbeskrivning Som namnet Agile antyder handlar det om att nå resultat snabbt med krav på snabbrörlighet och flexibilitet. Agile är inte en utvecklingsmetod i sig utan snarare ett förhållningssätt; en uppsättning värderingar, attityder och principer. Boka kurs i agil projektledning, vi finns på orterna Stockholm, Göteborg och Malmö. Att ha en utbildning inom projektledning kräver …

Agil projektledning Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
14900 SEK
Ort
Göteborg, Malmö, Stockholm m. fl.

Kurs i agil projektledning

Kursbeskrivning Utbildningen i Agil Projektledning ger fördjupad kunskap inom modern och effektiv projektledning. Med en kurs i agil projektledning lär du dig de viktigaste koncepten för att kunna driva team-, produkt- och projektutveckling effektivt. Vår kurs i agil projektledning ger dig kunskap inom alla huvudsakliga områden inom agil projektledning och produktutveckling, det vill säga alla …

Kurs i agil projektledning Läs mer »

Längd
Ca 25 timmar
Pris
7995 SEK
Ort
Distans

Agil projektledning

Kursbeskrivning Lär dig att leda effektiva, flexibla och framgångsrika projekt i mål – även i en föränderlig värld. I den här projektledarutbildningen får du det du behöver för att börja jobba mer agilt. Genom praktisk träning uppdaterar du din verktygslåda och får möjlighet att utveckla ditt och teamets arbetssätt med inspiration från agil projektledning. Vi …

Agil projektledning Läs mer »

Längd
3 dagar + blended learning
Pris
22900 SEK
Ort
Stockholm