Utbildningar inom säkerhet för för företag, chefer och medarbetare

Utbildning inom säkerhetSäkerhet idag är en viktig fråga idag i många branscher. Ta därför chansen och gå en utbildning i säkerhet för företag, chefer och medarbetare. Eller arbetar du kanske redan med säkerhet av olika slag och vill kanske utveckla dig mer. Vi listar massvis med allmänna och mer specialiserade kurser för företag och anställda.

Säkerhet kan se olika ut i olika branscher. I vissa yrken kan riskerna innebära att man råkar ut för hotfulla människor. Då är det bra att ha gått en utbildning så man vet hur man skall hantera dessa personer och hur man ska agera. I en annan bransch kan det finnas farliga moment som innebär exempelvis arbete på höga höjder. För detta finns det utbildningar som man måste ha gått för att få utföra detta arbete. För ett annat yrken kan säkerhet vara att man skall hantera farliga ämnen som kan orsaka skada på både egendom och personer. Vidare kan det handla om IT-säkerhet. Vissa företag kan gå under om de drabbas av angrepp på deras system med mera.

Har man som företag inte kontroll på riskerna i sin verksamhet och därmed säkerheten för att de ej skall inträffa kan det stå företaget väldigt dyrt. Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för att arbetsplatsen skall vara säker och att det finns bra utrustning och regler om hur man ska använda skydd. Är företaget lite större skall man ha ett skyddsombud som tillsammans med arbetsgivaren skall inspektera så att risker minimeras och att skyddsregler följs.
Det finns en rad regler kring vad som gäller på en arbetsplats som måste följas. Om arbetsmiljöverket gör en inspektion och de inte följs kan företaget få betala stora viten.

Nedan listar vi massvis med intressanta säkerhetsutbildningar på olika nivå.

Säkerhetssamordnare – Diplomutbildning

Kursbeskrivning Säkerhetsarbetet berör många områden vilket ställer stora krav på dig som handhar säkerhetsfrågorna i en organisation. SSF:s utbildning Säkerhetssamordnare är en bred säkerhetsutbildning på totalt nio dagar, fördelade på tre avsnitt om tre dagar vardera. Här får du en bra grund för att möta de utmaningar som ingår i yrkesrollen. Under utbildningens första del …

Säkerhetssamordnare – Diplomutbildning Läs mer »

Längd
9 dagar
Pris
39000 SEK
Ort
Online, Stockholm

Säkerhet bas

Kursbeskrivning Det här är utbildningen som ger dig goda kunskaper om säkerhet och säkerhetslösningar. Vår utbildning i säkerhet äger rum under två dagar, där du får god översikt kring hur du som säkerhetshandläggare eller säkerhetsansvarig planerar säkerhetsarbetet, samtidigt som du stärker din kompetens för att genomföra riskanalyser. Du lär dig hur mekaniskt och elektroniskt skydd kan …

Säkerhet bas Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
9950 SEK
Ort
Stockholm

Grundkurs informationssäkerhet och ISO 27001

Kursbeskrivning Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om området informationssäkerhet och hur standarden ISO 27001 kan användas för att upprätta ett ledningssystem för informationssäkerhet. Utbildningen riktar sig till dig som behöver skaffa grundläggande kunskap om informationssäkerhet, innehåll och tillämpning av standarden ISO 27001 eller arbetar för en organisation som berörs av den europeiska dataskyddsförordningen, GDPR. Syftet …

Grundkurs informationssäkerhet och ISO 27001 Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
7900 SEK
Ort
Göteborg, Stockholm