Teknikutbildningar – utbildning inom teknik av olika slag

TeknikutbildningarAtt gå en teknikutbildning är för dig som vill jobba med teknik av olika slag och som vill arbeta med saker i framkant. Eller kanske arbetar du redan inom detta gebit men vill utveckla din kompetens inom något specifik. Teknik är ett väldigt brett ord och teknik finns överallt i vårt samhälle idag. Därför är behovet av tekniskt kunnig personal stort idag och kommer så även vara i framtiden. Det finns många olika teknikutbildningar att välja mellan. Vissa grundläggande inom ett område medans andra är mer specifika.

Idag är exempelvis utbildningar inom solcellsteknik och solcellsinstallationer väldigt populära. Det finns utbildningar inom byggnadsteknik och installationsteknik. Vidare kan du hitta gott om utbildningar som ger dig en certifiering inom ett visst område och som kan vara ett krav för att få utföra visst arbete. Du kan utbilda dig till fastighetstekniker om du gillar att arbeta med teknik kopplat till fastigheter. Gillar du datorer finns många olika utbildningar för dig som vill utöka din kompetens inom IT.

De branscher som är mest förekommande när det gäller tekniska utbildningar är transport, bygg, energi, industri, telekom, fordon, el med flera.

Nedan listar vi kurser och utbildningar inom teknikområdet. Läs och jämför kurser och utbildningsanordnare.

HÄRDPLASTER – KEMISKA ARBETSMILJÖRISKER

Utbildning ger deltagarna kunskap om hur härdplaster ska hanteras på ett säkert sätt i industriell miljö för att minimera risken för överkänslighet och allergi. Risken för överkänslighet och allergi är stor om produkterna hanteras på fel sätt. Det finns därför ett utbildningskrav vid hantering av härdplastkomponenter. Utbildning utförs enligt AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker och guidar …

HÄRDPLASTER – KEMISKA ARBETSMILJÖRISKER Läs mer »

Längd
4 timmar
Pris
2900 SEK
Ort
Distans, Online

Strålskydd – Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin

Kursbeskrivning Kursen ger kunskaper att utföra installations- och underhållsarbete på olika tekniska utrustningar som innehåller radioaktiva strålkällor eller röntgenrör. Du lär dig även om användning av portabel mätare såsom densitets- och fukthaltsmätare samt metalldetektorer. Personal som arbetar med service/underhåll/försäljning av industriell utrustning samt personal som arbetar med portabel utrustning t ex fukthaltmätare, densitetsmätare eller analysatorer. …

Strålskydd – Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
18900 SEK
Ort
Stockholm

Praktisk elteknik, industri

Kursbeskrivning Det här är en kurs som ger dig kunskap om de elutrustningar, motorer och anläggningar som normalt förekommer inom industrin. Efter kursen ska du praktiskt kunna felsöka i elektriska huvudkretsar och manöverkretsar. Du kan göra in- och urkoppling samt kontrollmätning av motorer och förstå hur elsystemet är uppbyggt samt veta riskerna med el. Genom …

Praktisk elteknik, industri Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
15700 SEK
Ort
Göteborg, Stockholm

Elsäkerhet vid arbete

Kursbeskrivning Efter genomförd utbildning har du fått den teoretiska kunskap som krävs för att utföra elarbeten på ett säkert sätt i de vanligaste förekommande typerna av elanläggningar. Utbildninger är för dig som arbetar som elektriker eller servicetekniker på elektriska anläggningar och utrustningar, samt du som arbetsleder dessa. Utbildningen är också lämplig för dig som är …

Elsäkerhet vid arbete Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
4492 SEK
Ort
Flertal orter

SKÖTSEL AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR – WEBBUTBILDNING

Kursbeskrivning Att arbeta med elektriska anläggningar innebär många risker. Syftet med kursen är att skapa en förståelse över föreskrifterna om säkert elarbete för att kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där elektriska risker kan uppstå och förbygga el-olycksfall. Detta görs genom att man upprättar arbetsrutiner, gör riskanalys, väljer rätt arbetsmetod samt har en …

SKÖTSEL AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR – WEBBUTBILDNING Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
2495 SEK
Ort
Online

Grundläggande elsäkerhet

Kursbeskrivning Visste du att du inte behöver vara proffs för att göra enklare elarbeten? Det är inte alltid nödvändigt att använda elektriker och ibland kan även du som inte är professionell elektriker göra en stor insats på dina egna anläggningar. Men för att garantera personsäkerheten och följa myndighetskraven är det viktigt att du går en …

Grundläggande elsäkerhet Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
4900 SEK
Ort
Stockholm