Elsäkerhetsutbildning – kurser för arbete med el

En elsäkerhetsutbildning är oerhört viktigt oavsett på vilken nivå man arbetar med el. Säkerhet inom detta område är A och Ö för att undvika olyckor som i värsta fall kan leda till döden. Med en elsäkerhetsutbildning bereds du med de kunskaper du behöver för att kunna utföra ett tryggt och säkert arbete. Vi listar mängder med olika kurser i elsäkerhet. Det finns mer allmänna och grundläggande utbildningar men även specialiserade utbildningar.

Denna typ av utbildning behövs i många olika typer av yrken som på något sätt arbetar med el. I vårt samhälle idag finns oerhört många situationer då det finns stor risk för elektriska risker. Självklart finns en stor risk när man arbetar direkt med elanläggningar, elektrisk utrustning och liknande. Men det kan också röra sig om arbeten i samband med byggnationer, reparationer, anläggningsarbeten med mera. Som arbetsgivare har man ett ansvar att riskbedöma de tillfällen som kan innebära elektriska faror. Denna typ av risker skall hanteras i det så kallade systematiska arbetsmiljöarbetet. Denna typ av risker skall alltså bedömas, åtgärdas och följas upp för att undvika olyckor.

Här kommer några exempel på olika utbildningar inom elsäkerhetsområdet. Elsäkerhet för icke elektriker, elsäkerhet i fastighetsbranschen, elsäkerhet vid arbete, elansvar med flera.

Nedan listar vi elsäkerhetsutbildningar. Läs och jämför utbildningar och utbildningsanordnare för att hitta den utbildning som passar dig bäst.

 

Elsäkerhet vid arbete

Kursbeskrivning Efter genomförd utbildning har du fått den teoretiska kunskap som krävs för att utföra elarbeten på ett säkert sätt i de vanligaste förekommande typerna av elanläggningar. Utbildninger är för dig som arbetar som elektriker eller servicetekniker på elektriska anläggningar och utrustningar, samt du som arbetsleder dessa. Utbildningen är också lämplig för dig som är …

Elsäkerhet vid arbete Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
4492 SEK
Ort
Flertal orter

SKÖTSEL AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR – WEBBUTBILDNING

Kursbeskrivning Att arbeta med elektriska anläggningar innebär många risker. Syftet med kursen är att skapa en förståelse över föreskrifterna om säkert elarbete för att kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där elektriska risker kan uppstå och förbygga el-olycksfall. Detta görs genom att man upprättar arbetsrutiner, gör riskanalys, väljer rätt arbetsmetod samt har en …

SKÖTSEL AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR – WEBBUTBILDNING Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
2495 SEK
Ort
Online

Grundläggande elsäkerhet

Kursbeskrivning Visste du att du inte behöver vara proffs för att göra enklare elarbeten? Det är inte alltid nödvändigt att använda elektriker och ibland kan även du som inte är professionell elektriker göra en stor insats på dina egna anläggningar. Men för att garantera personsäkerheten och följa myndighetskraven är det viktigt att du går en …

Grundläggande elsäkerhet Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
4900 SEK
Ort
Stockholm