Industriutbildningar – kurser industri och teknik

Industriutbildningar är av stor vikt för vårt industriella samhälle i Sverige. Vi i Sverige har en lång tradition av industrier av olika slag. Vi har många stora industriföretag för att vara ett relativt lite land i världen. Om du utbildar dig inom industri så har du stor chans till arbete. Ordet industri kommer från latinet industria som betyder ivrig verksamhet, flit och företagsamhet. Industri innebär att man tillverkar produkter av olika slag på så sätt att olika råvaror förädlas. De vanliga industrier man brukar tala om är bilindustri, textilindustri, råvaruindustrin, tillverkningsindustrin med flera. Industrin är en väldigt stor arbetsgivare och erbjuder många olika roller.

Vanliga yrkesroller inom som det ofta finns specifika utbildningar till är exempelvis cnc-operatör, verkstadsmekaniker, cad-konstruktör osv. Arbetsmiljö och säkerhet är ett viktigt område inom industrin i och med många farliga arbetsmoment, maskiner, råvaror osv. I de flesta industriutbildningar ingår detta viktiga område som en del.

Oavsett vad du väljer för utbildning så finns det goda möjligheter att vidareutveckla sig längre fram.

Många menar att industrin står för mycket stora utmaningar när det gäller att hitta kompetent personal framöver. Industrierna blir mer och mer tekniska och det krävs mer och mer av anställda. Det ställs mer och mer krav på anställda ner det gäller tillstånd, behörigheter och certifieringar för att få utföra vissa arbetsuppgifter och arbetsmoment.

Nedan listar vi många olika typer av industriutbildningar av olika omfattning. Det kan vara längre utbildningar för en viss yrkesroll eller kortare utbildningar som kan krävas för att få en viss certifiering eller liknande. Läs och jämför bland utbildningar och utbildningsanordnare.

HÄRDPLASTER – KEMISKA ARBETSMILJÖRISKER

Utbildning ger deltagarna kunskap om hur härdplaster ska hanteras på ett säkert sätt i industriell miljö för att minimera risken för överkänslighet och allergi. Risken för överkänslighet och allergi är stor om produkterna hanteras på fel sätt. Det finns därför ett utbildningskrav vid hantering av härdplastkomponenter. Utbildning utförs enligt AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker och guidar …

HÄRDPLASTER – KEMISKA ARBETSMILJÖRISKER Läs mer »

Längd
4 timmar
Pris
2900 SEK
Ort
Distans, Online

Strålskydd – Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin

Kursbeskrivning Kursen ger kunskaper att utföra installations- och underhållsarbete på olika tekniska utrustningar som innehåller radioaktiva strålkällor eller röntgenrör. Du lär dig även om användning av portabel mätare såsom densitets- och fukthaltsmätare samt metalldetektorer. Personal som arbetar med service/underhåll/försäljning av industriell utrustning samt personal som arbetar med portabel utrustning t ex fukthaltmätare, densitetsmätare eller analysatorer. …

Strålskydd – Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
18900 SEK
Ort
Stockholm

Praktisk elteknik, industri

Kursbeskrivning Det här är en kurs som ger dig kunskap om de elutrustningar, motorer och anläggningar som normalt förekommer inom industrin. Efter kursen ska du praktiskt kunna felsöka i elektriska huvudkretsar och manöverkretsar. Du kan göra in- och urkoppling samt kontrollmätning av motorer och förstå hur elsystemet är uppbyggt samt veta riskerna med el. Genom …

Praktisk elteknik, industri Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
15700 SEK
Ort
Göteborg, Stockholm