Utbildning Arbete på väg – Nivå 1.1, 1.2, 1.3, 2.1

Utbildning i arbete på väg behöver alla som jobbar på vägar på olika sätt gå. Det finns kurser på olika nivåer. Nytt sedan 2023 är att nivåerna benämns 1.1, 1.2, 1.3, 2.1. Denna oerhört viktiga utbildning syftar till att ge arbetare kunskap om de risker som arbete på väg innebär för arbetare men även trafikanterna. Säkerhet på en sådan här arbetsplats är A och O.

I en utbildning i arbete på väg får man först och främst viktiga grundläggande kunskaper. Kunskap om att bygga upp en vägarbetsplats på ett säkert sätt innebär mycket att tänka på. Det gäller att skapa en säker arbetsmiljö för arbetare på platsen. Men även skapa en säker plats för trafikanter så att de inte råkar ut för olyckor i samband med arbete med maskiner och liknande.

Att känna till de lagar och regler som styr detta område är också av stor vikt och det tas upp i utbildningarna. Vidare behandlas även viktiga grundregler och faktauppgifter när det gäller olyckor och säkerhet i trafiken. Även trafikanternas situation behandlas där man tittar på hur de beter sig i trafiken.

För enklare arbeten krävs enbart den grundläggande kursen. Men så fort det blir mer avancerade arbeten så krävs utbildning på fler nivåer. Se till att ni har koll på kraven här. Exempel på roller som kräver utbildning i nivåerna 1.1, 1.2, 1.3 är beläggningspersonal, snöröjningspersonal, bärgare mfl.

Kurser av detta slag är främst anpassade för entreprenörer av olika slag som arbetar med nybyggnation, underhåll, drift mfl på vägar.

Nedan listar vi populära utbildningar inom arbete på väg. Läs och jämför utbildningar och utbildningsanordnare.

Arbete på väg steg 1.1- Allmän grundkompetens

Kursbeskrivning APV 1.1 Allmän grundkompetens är obligatorisk för alla som utför arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter. Detta innebär samtlig personal oavsett roll/funktion, inklusive besökare som bara tillfälligt vistas på en vägarbetsplats.  Personer som inte räknas till de som direkt är berörda av passerande fordonstrafik,  men som ändå bör inneha lägst kompetensen steg 1:1 …

Arbete på väg steg 1.1- Allmän grundkompetens Läs mer »

Längd
45 minuter
Pris
590 SEK
Ort
Online

Arbete på väg steg 1.1. Nivå 1 Allmän grundkompetens

Kursbeskrivning Denna kurs ersätter tidigare kallat arbete på väg nivå 1. Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän grundkompetens som består av Steg 1.1. Exempel på arbeten där den allmänna grundkompetensen räcker till, är arbeten som i mindre omfattning är berörda av passerande fordonstrafik, till exempel: OBS! Skall …

Arbete på väg steg 1.1. Nivå 1 Allmän grundkompetens Läs mer »

Längd
45 minuter
Pris
595 SEK
Ort
Online

Arbete på väg Steg 1 (1.1, 1.2, 1.3)

Kursbeskrivning Arbete på väg Steg 1 (1.1-3) ger dig kunskap om hur du arbetar säkert i en trafikerad arbetsmiljö.  Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter: Efter godkänt prov skickar Jobsafe ett digitalt utbildningsbevis som är giltigt i 5 år. Kursinnehåll

Längd
Pris
2200 SEK
Ort
Online

Arbete på väg 1.3 Vägarbetare webbutbildning

Kursbeskrivning Arbete på väg 1.3 Vägarbetare webbutbildning. Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens steg 1.1 ha APV 1.3.

Längd
2-3 timmar
Pris
1795 SEK
Ort
Online