Farligt gods på väg, ADR utbildning

Farligt gods på väg, ADR utbildning är en viktig utbildning som man behöver genomgå för att få transportera farligt gods. Även om du enbart är delaktig i transporten men inte kör fordonet behöver du ha gått utbildningen. Varför är en farligt gods på väg utbildning så viktig? Meningen med en sådan här utbildning är att skapa medvetenhet om de risker som finns i samband med transport av farligt gods. Det är även viktigt att få kunskap om regler för att förebygga olyckor. Skulle en olycka ändå inträffa så är det av största vikt att du är medveten om vad du skall göra för att se till så skadorna blir så små som möjligt på människor, miljö och egendom. Det är lämpligt att genomgå denna utbildning varannat år då föreskrifter ändras med jämna mellanrum.

Även om du inte är förare så gäller utbildningskrav, ADR 1.3 utbildning, för dig som exempelvis arbetar med att klassificera farligt gods, lastar och lossar farligt gods, förpackar farligt gods mfl.

Transporterar man vissa speciella typer av gods så finns det en klassindelning på detta. Då räcker det inte med en grundläggande utbildning utan då krävs vidareutbildning.

Nedan listar vi många bra utbildningar inom farligt gods på väg, ADR 1.3 utbildning mfl. Läs och jämför utbildningar och utbildningsannordnare.

 

ADR GRUND (STYCKEGODS)

Kursbeskrivning Grundutbildningen i ADR är för yrkesförare som tidigare inte har ett ADR-intyg eller saknar ett giltigt ADR-intyg. För att kunna gå en specialkurs måste man först ha läst ADR utbildning Grund (styckegods). Förare som transporterar farligt gods på väg ska enligt krav inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genomgått förarutbildning och därefter …

ADR GRUND (STYCKEGODS) Läs mer »

Längd
2 dagar + 1 dag på webben
Pris
4500 SEK
Ort
Egna lokaler, Göteborg

ADR 1.3 – Farligt gods

Kursbeskrivning Personer som inte omfattas av kravet på ADR-grundutbildning men som trots det är delaktiga i transport av farligt gods skall ha utbildning i ADR 1.3 innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Utbildningen följer Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter för ADR 1.3. Kursen vänder sig till personer som klassificerar …

ADR 1.3 – Farligt gods Läs mer »

Längd
1/2 - 1 dag
Pris
2500 SEK
Ort
Flertal orter, Online

ADR 1.3 Farligt Gods Webbkurs

Kursbeskrivning Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Om en person ska utföra arbetsuppgifter som denne saknar utbildning för, får detta endast ske under övervakning av en utbildad person. Denna kurs är relevant för avsändare, transporter samt mottagare. …

ADR 1.3 Farligt Gods Webbkurs Läs mer »

Längd
2-3 timmar
Pris
1290 SEK
Ort
Online