Maskinförarutbildning – kurser för att bli maskinförare

Söker du efter en maskinförarutbildning? Efterfrågan på duktiga maskinförare är stor idag. Att utbilda sig inom detta område ger goda chanser till arbete. Det är ett omväxlande arbete med mycket frihet. I en maskinförarutbildning får du bland annat lära dig köra grävmaskin, hjullastare och liknande. Du får då träna på att gräva och anlägga husgrunder, vattenledningar, avloppsledningar, lossa gods med mera. Du får även lära dig läsa och förstå ritningar av olika slag för att kunna utföra ett korrekt arbete. Lagar, regler, säkerhet, arbetsmiljö och kvalité är ett genomgående tema i utbildning och arbetsmoment. Att framföra stora maskiner är ett ansvarsfullt arbete. Om man gör fel kan det vålla allvarliga och kostsamma skador på både människor och egendom. Det finns många olika maskiner att framföra. Exempelvis finns hjullastare, grävmaskin, teleskoplastare med flera.

När du skall välja utbildning är det viktigt att utbildningsanordnaren har avtal med Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd(TYA). Då får dem utfärda prov till maskinförarutbildningar.

Yrkesbevis krävs för att arbeta som maskinförare om du arbetar inom transportbranschen eller byggnadsindustrin.

Maskinförarutbildning kan ske på lite olika sätt. Vanligt är att många går utbildning på gymnasiet. Man kan även läsa på komvux/vuxenutbildning. Alternativt finns TYA-ansluta utbildare.

Nedan listar vi utvalda utbildningar till maskinförare. Läs och jämför utbildningar och utbildningsanordnare.

 

Grävmaskin – validering

Kursbeskrivning En viktig anledning att kunna visa intyg på en grävmaskinsutbildning är att försäkringsbolagen kräver det för att ge ersättning för skador och kostnader. Har du inte rätt utbildning och orsakar en kostsam skada kommer du att stå personligt ansvarig för alla kostnader. Det är vanligt att någon person (oftast chefen) säger sig ”ta ansvaret” …

Grävmaskin – validering Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
5000 SEK
Ort
Gävle

BANDLASTARE / BANDSCHAKTARE

Kursbeskrivning I denna utbildning får du lära dig att framföra en bandschaktare. Vi lägger stor vikt vid att du under utbildningen ska lära dig att framföra bandschaktaren på ett säkert sätt genom att flytta fyllnadsmassor. Kursen är för dig som använder bandlastare i ditt arbete för att på ett tryggt och säkert sätt använda maskinen. …

BANDLASTARE / BANDSCHAKTARE Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
8900 SEK
Ort
Hela Sverige

PAKETUTBILDNING GRÄVMASKIN + HJULLASTARE GODSHANTERING ANLÄGGNING

Kursbeskrivning Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig att köra grävmaskin och arbeta med maskinen så som att gräva kabelschakt, planera ut schaktmassor, göra återställningar och köra maskinen på ett tryggt och säkert sätt. Du får lära dig om arbetsmiljö, säkerhet, riskbedömning, daglig tillsyn, manövrering, och anläggning. Utbildningen ger dig grundliga kunskaper för att …

PAKETUTBILDNING GRÄVMASKIN + HJULLASTARE GODSHANTERING ANLÄGGNING Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
14900 SEK
Ort
Hela Sverige