YKB utbildningar – Yrkeskompetensbevis

Här hittar du mängder med YKB utbildningar. YKB står för yrkeskompetensbevis. Från 2015 och 2016 krävs att du som förare har ett yrkeskompetensbevis för persontransporter och godstransporter med tung lastbil. Saknar du detta måste du gå en utbildning för att få ditt YKB. Att arbeta med den här typen av transporter kräver mycket kunskap och skickliga förare. Som förare ansvarar man för stora värden på fordon och transporter. Dessutom kan man orsaka stor skada för passagerare eller om man skulle krocka med fordonet.

Lagen kräver alltså att man gått en grundutbildning och efter att man avlagt ett godkänt prov får man sitt YKB. Giltighetstiden på YKB:et är 5 år. Efter 5 år måste man gå en utbildning igen för att få behålla sitt yrkeskompetensbevis. Denna utbildning är på 35 timmar och får maximalt innehålla 12 timmars distansutbildning, resten måste vara på plats. Det är viktigt att det utbildningsföretag som anordnar utbildningen har tillstånd av Transportstyrelsen för att få anordna denna typ av utbildning. På Transportstyrelsens hemsida kan du enkelt söka efter utbildningsanordnare när där du bor.

Vid försnyelse av yrkeskompetensbeviset är det viktigt att man går en hel fortbildning i det transportslag vari man har yrkeskompetens. För de förare som har YKB i båda transportslagen räcker det att gå en utbildning. Det är fritt att välja vilken. Har man däremot tidigare haft ett bevis som gått ut så behöver man gå båda utbildningarna igen för att få tillbaka beviset.

Fakta om yrkeskompetensbevis – YKB

Denna lag är inget som vi enbart tillämpar i Sverige utan den grundar sig på ett EU-direktiv. Den gäller för körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE. Kraven på yrkesförarkompetens gäller i alla länder i EU men också i Norge, Island och Liechtenstein.

Nedan listar vi YKB utbildningar som ger dig yrkeskompetensbevis. Läs och jämför utbildningar och utbildningsanordnare.

UTBILDNING I YKB – YRKESKOMPETENSBEVIS

Kursbeskrivning Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Från den 10 september 2016 krävs att du har ett yrkeskompetensbevis för att få köra godstransporter med tung lastbil. Vi erbjuder fysisk YKB-fortbildning om 35 timmar på många olika orter i landet.

Längd
5 dagar
Pris
2150 SEK
Ort
Flertal orter

YKB Fortbildningskurser

Kursbeskrivning Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Med en YKB utbildning hos TM Utbildning kan du också bli en säker och trygg yrkesförare och nå ditt drömjobb. Är du redan yrkesförare så erbjuder vi olika steg och uppdateringar av yrkesförarkompetensen. …

YKB Fortbildningskurser Läs mer »

Längd
5 dagar
Pris
8100 SEK
Ort
Oskarshamn

YKB – Yrkesförarkompetensbevis fortbildning

Kursbeskrivning Jobbar du med tunga transporter såsom lastbil? Alla förare som kör fordon med krav på C- eller D-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha yrkeskompetensbevis, även kallat YKB. Utbildningen för YKB är uppdelad på fem delkurser om vardera 7 timmar, totalt 35 timmar. Delkurserna kan göras i den ordning som passar er, efter godkänd utbildning är …

YKB – Yrkesförarkompetensbevis fortbildning Läs mer »

Längd
5 dagar
Pris
12000 SEK
Ort
Kristianstad, Malmö