ADR GRUND (STYCKEGODS)

Kursbeskrivning Grundutbildningen i ADR är för yrkesförare som tidigare inte har ett ADR-intyg eller saknar ett giltigt ADR-intyg. För att kunna gå en specialkurs måste man först ha läst ADR utbildning Grund (styckegods). Förare som transporterar farligt gods på väg ska enligt krav inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genomgått förarutbildning och därefter …

ADR GRUND (STYCKEGODS) Läs mer »

Längd
2 dagar + 1 dag på webben
Pris
4500 SEK
Ort
Egna lokaler, Göteborg