Brandfast Sverige AB

HLR utbildning och kurs i Första Hjälpen

Kursbeskrivning I denna kurs lär du dig HLR men också grundläggande första hjälpen, L-ABCDE och dessutom hur man hanterar de vanligaste akutsjukdomarna. Det här är i grunden samma utbildning som “HLR med hjärtstartare” men utöver detta tar kursen upp Första Hjälpen, L-ABCDE. I första hjälpen-delen lägger vi stor tyngd på akuta sjukdomsfall som diabetes, stroke, …

HLR utbildning och kurs i Första Hjälpen Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
SEK
Ort
Stockholm

Utrymningsledare – Brandfast

Kursbeskrivning Är du utsedd till utrymningsledare på din arbetsplats? På denna kurs får du en grundläggande utbildning i hur du ska agera och vad som förväntas av din roll. Kursen kan kompletteras med en utrymningsövning på plats i era lokaler. Vid en brand kan situationen bli kritiskt på bara ett par minuter. Rökutveckling och panik …

Utrymningsledare – Brandfast Läs mer »

Längd
3 timmar
Pris
SEK
Ort
Egna lokaler

Grundläggande brandskyddsutbildning

Kursbeskrivning En grundläggande brandskyddsutbildning som vänder sig till alla medarbetare. Varje år anmäls fler än 30 000 brandskador till försäkringsbolagen. Den totala kostnaden uppgår till 4,5 miljarder kronor. Ca 100 personer dör varje år i bränder. En brandkurs brukar vara mycket uppskattad av personalen och vi pratar brandsäkerhet både på arbetsplats och i hemmet. Detta …

Grundläggande brandskyddsutbildning Läs mer »

Längd
3 timmar
Pris
SEK
Ort
Distans, Online, Stockholm m. fl.

SBA Brandskyddsansvarig

Kursbeskrivning En brandskyddsansvarig kurs ger dig den kunskap och kompetens du behöver för att ansvara för brandskyddet på din arbetsplats. Under vår brandskyddsansvarig kurs får du lära dig om de grundläggande principerna för brandskydd och brandsäkerhet. Detta inkluderar förebyggande åtgärder, som hur man identifierar risker och vidtar åtgärder för att minska brandrisken. Du kommer också …

SBA Brandskyddsansvarig Läs mer »

Längd
4-6 timmar
Pris
3900 SEK
Ort
Online

Buller E-Learning

Kursbeskrivning Om du ofta utsätts för kraftigt buller kan det innebära att örat så småningom inte återhämtar sig. Den försämrade hörseln blir bestående och går inte att bota. Arbetsgivaren är skyldig att informera och utbilda arbetstagarna vid buller över vissa nivåer. Denna E-Learning  ger dig rätt kunskaper för att arbeta säkert och följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter …

Buller E-Learning Läs mer »

Längd
-
Pris
1100 SEK
Ort
Online

Kvartsdamm E-Learning

Kursbeskrivning Arbetar du med kvartsdamm och stendamm? Känner du till riskerna?Gå denna utbildning på webben som bygger på AFS 2015:2 Alla som bearbetar kvartshaltigt material behöver få kunskaper om riskerna och hur man förebygger dom. Detta gäller dig som t ex arbetar med brytning, krossning, hantering av sten, slipning, borrning eller bilning i betong, tegel, …

Kvartsdamm E-Learning Läs mer »

Längd
Pris
1100 SEK
Ort
Online