Byggutbildarna

KONTROLLANSVARIG PÅ DISTANS

Kursbeskrivning Denna kurs ger förutsättningar för att bli certifierad kontrollansvarig, om du uppfyller Boverkets övriga krav på praktisk erfarenhet, grundutbildning och lämplighet, enligt Boverkets föreskrift, KA 4 med ändringar samt skriver en godkänd tentamen. Hela utbildningen för blivande kontrollansvariga (KA) kan genomföras interaktivt på datorn. Du lyssnar på föreläsaren, som via ett bildspel går igenom nästan allt som du …

KONTROLLANSVARIG PÅ DISTANS Läs mer »

Längd
Motsvarar 4 dagar
Pris
9900 SEK
Ort
Online

GRUNDLÄGGANDE FUKTKUNSKAPER – INRIKTNING BYGGNADER

Kursbeskrivning Denna utbildning genomförs i samarbete med en av Sveriges ledande fuktexperter, Anders Jansson, på RISE Research Institute of Sweden. Kursen förklarar hur fuktskador uppkommer i byggnader, hur dessa fuktskador kan undvikas samt när och hur dessa ska åtgärdas. Den tar även upp bygglagstiftningens krav ur fuktsäkerhetssynpunkt och mycket mer. Denna kurs vänder sig till …

GRUNDLÄGGANDE FUKTKUNSKAPER – INRIKTNING BYGGNADER Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
6900 SEK
Ort
Stockholm