Canea

Ledningssystem i praktiken ISO 9001 och ISO 14001

Kursbeskrivning Utbildningen ger dig en förståelse för grunderna i kvalitets och miljöarbete samt hur standarderna ISO 9001 och ISO 14001 kan användas för att bygga och utveckla ett väl fungerade ledningssystem. I denna utbildning ges en förståelse för hur kraven kan tolkas, uppfyllas och skapa ett verkligt värde för organisationen. Vi behandlar processorientering och andra …

Ledningssystem i praktiken ISO 9001 och ISO 14001 Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
19300 SEK
Ort
Göteborg, Online, Stockholm m. fl.

Grundkurs informationssäkerhet och ISO 27001

Kursbeskrivning Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om området informationssäkerhet och hur standarden ISO 27001 kan användas för att upprätta ett ledningssystem för informationssäkerhet. Utbildningen riktar sig till dig som behöver skaffa grundläggande kunskap om informationssäkerhet, innehåll och tillämpning av standarden ISO 27001 eller arbetar för en organisation som berörs av den europeiska dataskyddsförordningen, GDPR. Syftet …

Grundkurs informationssäkerhet och ISO 27001 Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
7900 SEK
Ort
Göteborg, Stockholm

Lean i praktiken

Kursbeskrivning Utbildningen riktar sig till ledare, chefer, samordnare, verksamhetsutvecklare, och förändringsledare som skall driva Lean-initiativ i den egna verksamheten. Utbildningen är även lämplig som introduktionsutbildning för övriga medarbetare i en Lean-orienterad verksamhet där syftet är att skapa en större förståelse för konceptet. Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap och insikt om hur Lean-principerna …

Lean i praktiken Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
18300 SEK
Ort
Göteborg, Stockholm