Dafo

Utrymningsledare – Dafo

Kursbeskrivning En utrymningsledare ansvarar för att påkalla uppmärksamhet vid en utrymningssituation och tillser att utrymningen sker på ett säkert sätt. För att utrymningsorganisationen ska fungera måste utrymningsledaren känna sig trygg i sin roll och ha rätt utbildning. Utbildningen vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för utrymning samt till brandskyddsansvariga. Utbildningen behandlar bl a utrymningsorganisation, …

Utrymningsledare – Dafo Läs mer »

Längd
2-3 timmar
Pris
3500 SEK
Ort
Online, Stockholm

Grundläggande Brandskydd för företag o anställda

Kursbeskrivning Kursen vänder sig till anställda på ett företag eller annan organisation. Kursen behandlar brandrisker och brandskydd i verksamheter som butiker, kontor, industri, vård med flera. Utbildningen arrangeras som en öppen kurs i våra lokaler eller som en företagsanpassad kurs i era lokaler. Utbildningen består normalt av en teoretisk del och en praktisk del som …

Grundläggande Brandskydd för företag o anställda Läs mer »

Längd
3 timmar
Pris
2600 SEK
Ort
Egna lokaler, Online, Stockholm m. fl.

Brandskyddsansvarig/SBA

Kursbeskrivning Kursen vänder sig till dig som arbetar med företagets brandskydd och riskhantering, samt till brandskyddskontrollanter och ansvariga för inköp av företagets brandskydd. Kursen vänder sig också till de inom företaget som vill fördjupa sig inom området brandskydd. Förkunskaper krävs i form av grundläggande Brandskydds-utbildning. Kursen behandlar bl.a. lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska …

Brandskyddsansvarig/SBA Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
5800 SEK
Ort
Egna lokaler, Online, Stockholm m. fl.