Traversförarutbildning

Kursbeskrivning Denna utbildning är en påbyggnadsdel till säkralyfts basutbildning. I utbildningen ingår momenten att handha en traverskran med hängmanöverdon och radiostyrning. Eleven får en förståelse om en traverskrans egenskaper, radiostyrning, tillsyn, och handhavande både praktisk som teoretiskt. Pris: Enligt offert

Längd
1 dag
Pris
SEK
Ort
Flertal orter