JA kompetens

AMA Anläggning 20 kurs

Kursbeskrivning AMA Anläggning 20 är för dig som ska kunna tolka eller upprätta korrekta beskrivningar inom mark och anläggning. Kursinnehåll

Längd
1 dag
Pris
4900 SEK
Ort
Distans, Egna lokaler

Asbestutbildning – särskild utbildning

Kursbeskrivning Asbest särskild utbildning för arbete med rivning av asbest eller asbesthaltigt material. Alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material och måste ha Särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36§. Utbildningen ska innehålla praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar. …

Asbestutbildning – särskild utbildning Läs mer »

Längd
4 dagar
Pris
8500 SEK
Ort
Online