Jobsafe

Fallskyddsutbildning

Kursbeskrivning I utbildningen för fallskydd lär du dig principerna för personlig fallskyddsutrustning och vilken utrustning som krävs för olika typer av arbete. Enligt lagen är arbetsgivaren är ansvarig för att det finns utrustning och kunskap så att arbetstagaren kan jobba säkert på höjder och undvika fallolyckor. Därför kräver arbetsmiljöverket genomgången fallskyddsutbildning till den personal som ska …

Fallskyddsutbildning Läs mer »

Längd
Pris
2200 SEK
Ort
Online

Kurs BAS P/BAS U Byggarbetsmiljösamordnare

Kursbeskrivning Utbildningen BAS P/BAS U Byggarbetsmiljösamordnare vänder sig till den som ska verka som BAS P eller BAS U. Vi går igenom hur arbetsmiljöansvaret fördelas mellan byggherre respektive beställare, och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering, till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt.  Utbildningen ger dig kunskaper i de nya arbetsmiljöreglerna så du …

Kurs BAS P/BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
3300 SEK
Ort
Online

Arbete på väg Steg 1 (1.1, 1.2, 1.3)

Kursbeskrivning Arbete på väg Steg 1 (1.1-3) ger dig kunskap om hur du arbetar säkert i en trafikerad arbetsmiljö.  Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter: Efter godkänt prov skickar Jobsafe ett digitalt utbildningsbevis som är giltigt i 5 år. Kursinnehåll

Längd
Pris
2200 SEK
Ort
Online

Buller

Kursbeskrivning Buller är ett mycket vanligt arbetsmiljöproblem. Med vår utbildning i buller får du kunskap om riskerna med bullerexponering och hur du som individ kan påverka exponeringen. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Kursinnehåll

Längd
-
Pris
1100 SEK
Ort
Online

Allmän ställningsutbildning

Kursbeskrivning Enligt lag måste den som bygger, förändrar eller river en ställning ha genomgått ställningsutbildning samt ha dokumentation som styrker detta. Den som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildningsnivå. De aktuella utbildningen omfattar Allmän Utbildning om man bygger mellan 2 – 9 meter. Jobsafes webbaserade utbildning är för dig som bygger ställningar …

Allmän ställningsutbildning Läs mer »

Längd
-
Pris
2200 SEK
Ort
Online

Säkra Lyft utbildning

Kursbeskrivning Enligt lag krävs det att den som kör/använder lyftanordning har dokumenterade teoretiska samt praktiska kunskaper. Utöver utbildningsbeviset krävs även ett körtillstånd på varje arbetsplats där föraren ska köra. Vid användning av en lyftanordning är det till det viktigt att föraren är väl förtrogen med arbetet. I vår lyftutbildning för säkra lyft får du, utöver utbildningsbeviset, …

Säkra Lyft utbildning Läs mer »

Längd
-
Pris
2200 SEK
Ort
Online

Liftutbildning online+praktik

Kursbeskrivning För att köra lift, kräver lagen att du har en liftutbildning med dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Detta får du självklart i Jobsafes utbildningskoncept, där du kan genomföra din utbildning var du vill, när du vill. När allt är klart får du ditt utbildningsbevis både digitalt och i fysisk form. Utöver utbildningsbeviset så behövs …

Liftutbildning online+praktik Läs mer »

Längd
Online + 2-3 timmar praktik
Pris
2200 SEK
Ort
Flertal orter, Online

Kvarts – stendamm i arbetsmiljö

Kursbeskrivning Den webbaserade utbildningen bygger på AFS 2015:2 och riktar sig till alla som leder arbete eller arbetar i miljöer där kvarts- och stendamm förekommer. Efter genomförd utbildning har deltagaren teoretiska kunskaper om vad som krävs för att arbeta säkert samt vilka lagkrav som ställs på arbetstagare och arbetsgivare. Vidare får deltagaren djupare kunskap om …

Kvarts – stendamm i arbetsmiljö Läs mer »

Längd
Pris
1100 SEK
Ort
Online