Kompetensutveckla

eVÅLD OCH HOT I ARBETSMILJÖN

Kursbeskrivning Kursen fokuserar på de lagar, regler och föreskrifter som omfattar våld och/ eller hot på arbetsplatsen. Under kursen kommer vi att presentera olika verktyg att ta till för att hantera en hotfull eller våldsam situation. Vi kommer också att titta på olika konfliktsituationer som kan uppstå samt titta på verktyg och handlingssätt för att …

eVÅLD OCH HOT I ARBETSMILJÖN Läs mer »

Längd
2-4 timmar
Pris
2495 SEK
Ort
Online

SKÖTSEL AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR – WEBBUTBILDNING

Kursbeskrivning Att arbeta med elektriska anläggningar innebär många risker. Syftet med kursen är att skapa en förståelse över föreskrifterna om säkert elarbete för att kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där elektriska risker kan uppstå och förbygga el-olycksfall. Detta görs genom att man upprättar arbetsrutiner, gör riskanalys, väljer rätt arbetsmetod samt har en …

SKÖTSEL AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR – WEBBUTBILDNING Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
2495 SEK
Ort
Online

SAM – SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Kursbeskrivning Det här är en grundutbildning i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen ska ge deltagaren kunskaper om de regler som styr det systematiska arbetsmiljöarbetet och skapa en förståelse för vad lagen kräver samt vem som ska göra vad. Vi går igenom föreskriften SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete och de minimumkrav som ställs på ett ledningssystem för …

SAM – SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
4800 SEK
Ort
Flertal orter

BAM – BÄTTRE ARBETSMILJÖ

Kursbeskrivning BAM är Sveriges populäraste arbetsmiljöutbildning och är den utbildning som brukar anses vara den stora grundutbildningen inom arbetsmiljö för chefer och skyddsombud. Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar arbetsmarknadens parters gemensamma syn på vad som är en grundläggande kunskapsnivå gällande arbetsmiljö. BAM är den utbildning som Arbetsmiljöverkets inspektörer brukar rekommendera …

BAM – BÄTTRE ARBETSMILJÖ Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
7900 SEK
Ort
Flertal orter, Online

BAM ONLINE – LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING

Kursbeskrivning Bam Online BAM – Bättre Arbetsmiljö är den utbildning som Arbetsmiljöverkets inspektörer brukar rekommendera att personer med arbetsmiljöansvar går för att säkerställa att dessa har grundläggande arbetsmiljökunskaper. BAM Online är den perfekta utbildningen för chefer, arbetsledare och skyddsombud samt för dem som i sin yrkesroll har behov av att veta hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Under utbildningen …

BAM ONLINE – LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
6900 SEK
Ort
Distans