Kunskapskontoret

ASBEST SÄRSKILD UTBILDNING

Kursbeskrivning All personal som arbetar med rivning innehållandes asbest eller asbesthaltigt material kräver teoretisk och praktisk kunskap om säkerhetsaspekter och rivningsteknik enligt Arbetsmiljöverket förordningar om asbest (AFS 2006: 1). Få en övergripande förståelse för de praktiska tillämpningarna på asbesthantering och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, teknisk utrustning eller delar av sådana anordningar. Utbildningens syfte är …

ASBEST SÄRSKILD UTBILDNING Läs mer »

Längd
Från 2-4 dagar
Pris
5700 SEK
Ort
Göteborg, Malmö, Stockholm m. fl.

HÄRDPLASTER – KEMISKA ARBETSMILJÖRISKER

Utbildning ger deltagarna kunskap om hur härdplaster ska hanteras på ett säkert sätt i industriell miljö för att minimera risken för överkänslighet och allergi. Risken för överkänslighet och allergi är stor om produkterna hanteras på fel sätt. Det finns därför ett utbildningskrav vid hantering av härdplastkomponenter. Utbildning utförs enligt AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker och guidar …

HÄRDPLASTER – KEMISKA ARBETSMILJÖRISKER Läs mer »

Längd
4 timmar
Pris
2900 SEK
Ort
Distans, Online