Arbetsrätt 1

Kursbeskrivning Välkommen till en tvådagarskurs om de grundläggande arbetsrättsliga begreppen, den arbetsrättsliga lagstiftningen och kollektivavtalsrätten. Det vardagliga arbetet inom organisationer har i allt större utsträckning delegerats. Det är många som tilldelats arbetsuppgifter som inbegriper att tolka och tillämpa arbetsrättsliga regler. Dessutom har det blivit allt viktigare för andra befattningshavare att ha grundläggande kunskaper om arbetsrättens …

Arbetsrätt 1 Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
15900 SEK
Ort
Stockholm