Lag om offentlig upphandling – LOU

Kursen behandlar huvudsakligen LOU men flertalet bestämmelser samt det grundläggande regelverket gäller för samtliga upphandlingslagar. Målet med denna kurs är att ge dig trygghet och kunskap om vad som gäller vid offentlig upphandling eller lämnande av anbud för att uppfylla kraven samt möjliggöra bra affärer. Både för beställare och leverantörer. Kursinnehåll

Längd
1 dag
Pris
6400 SEK
Ort
Göteborg, Malmö, Online m. fl.