Presto

Säkrare Lyft Enligt ISO

Kursbeskrivning Flertalet olyckor i samband med lyftarbete beror på felhantering av last eller lyftredskap. Utbildningen i Säkrare lyft – ISO är en vidareutvecklad utbildning i säkra lyft och lasthantering som också består av praktiska inslag. Utbildningen vänder sig till dig som är engagerade i lyftarbete med stationära och/eller mobila kranar, byggkranar och liknande kranar. Du …

Säkrare Lyft Enligt ISO Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
6900 SEK
Ort
Flertal orter

Liftutbildning Grundutbildning

Kursbeskrivning Liftutbildning (mobila arbetsplattformar) – För dig som skall arbeta med saxliftar, skyliftar och mobila arbetsplattformar. Bra maskiner blir ännu effektivare och säkrare om de hanteras på rätt sätt. Den som använder en lift ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. För dig som skall arbeta med saxliftar, skyliftar och mobila arbetsplattformar. Bra maskiner blir …

Liftutbildning Grundutbildning Läs mer »

Längd
4-5 timmar
Pris
SEK
Ort
Flertal orter, Online

Hjärt-lungräddning, HLR

Kursbeskrivning Hjärt- och lungräddning är en behandling som hjälper oss att rädda liv innan professionell hjälp anländer. Utöver hjärt- och lungräddning hjälper hjärtstartarten till. I den här HLR-utbildningen får du lära dig använda en sådan. Efter genomförd utbildning kan du självständigt utföra hjärt- och lungräddning tills ambulanspersonal tar över. Utbildningen ger också en mängd tips …

Hjärt-lungräddning, HLR Läs mer »

Längd
2 timmar
Pris
2900 SEK
Ort
Flertal orter

YKB – Yrkesförarkompetensbevis fortbildning

Kursbeskrivning Jobbar du med tunga transporter såsom lastbil? Alla förare som kör fordon med krav på C- eller D-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha yrkeskompetensbevis, även kallat YKB. Utbildningen för YKB är uppdelad på fem delkurser om vardera 7 timmar, totalt 35 timmar. Delkurserna kan göras i den ordning som passar er, efter godkänd utbildning är …

YKB – Yrkesförarkompetensbevis fortbildning Läs mer »

Längd
5 dagar
Pris
12000 SEK
Ort
Kristianstad, Malmö

ADR 1.3 – Farligt gods

Kursbeskrivning Personer som inte omfattas av kravet på ADR-grundutbildning men som trots det är delaktiga i transport av farligt gods skall ha utbildning i ADR 1.3 innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Utbildningen följer Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter för ADR 1.3. Kursen vänder sig till personer som klassificerar …

ADR 1.3 – Farligt gods Läs mer »

Längd
1/2 - 1 dag
Pris
2500 SEK
Ort
Flertal orter, Online

Elsäkerhet vid arbete

Kursbeskrivning Efter genomförd utbildning har du fått den teoretiska kunskap som krävs för att utföra elarbeten på ett säkert sätt i de vanligaste förekommande typerna av elanläggningar. Utbildninger är för dig som arbetar som elektriker eller servicetekniker på elektriska anläggningar och utrustningar, samt du som arbetsleder dessa. Utbildningen är också lämplig för dig som är …

Elsäkerhet vid arbete Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
4492 SEK
Ort
Flertal orter

Utrymningsledare – Presto

Kursbeskrivning En säker och snabb utrymning kan vara av yttersta vikt vid brand eller andra hot, detta då situationen ofta blir kritisk bara några minuter efter det att t.ex. branden startat. En förutsättning är att utrymningsledaren är väl utbildad och har kunskaper för att leda utrymningen. Genom att ha en väl fungerande utrymningsorganisation med utsedda …

Utrymningsledare – Presto Läs mer »

Längd
På plats och webb: 4 timmar. E-learning: 45 minuter.
Pris
SEK
Ort
Egna lokaler, Online

Heta arbeten – Presto

Kursbeskrivning Arbetar du med brandfarliga arbeten som orsakar uppvärmning eller gnistor? För dig som utför arbeten med risk för brand kräver försäkringsbolagen att giltigt tillstånd finns. Exempel på brandfarliga arbeten kan vara svetsning, lödning, skärning eller takarbete. Utbildningen är framtagen av Brandskyddsföreningen. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför Heta Arbeten …

Heta arbeten – Presto Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
3400 SEK
Ort
Flertal orter

Traversutbildning – arbete med travers

Kursbeskrivning En travers är en typ av lyftkran vars bärande konstruktion består av kranbrygga som går i sidled. Krav på denna utbildning ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:6. Utdrag från § 29 ”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende …

Traversutbildning – arbete med travers Läs mer »

Längd
1-5 dagar
Pris
3897 SEK
Ort
Flertal orter, Online