Ramboll

ISO 9001:2015 – Kvalitetsledning

Kursbeskrivning Kursen ger dig kunskap om kvalitetsledning enligt standarden ISO 9001 samt hur man praktisk kan tillämpa kraven i ISO 9001:2015. Denna kurs i kvalitetsledning enligt ISO 9001 ger dig en helhetsbild av ett framgångsrikt kvalitetsarbete, med utgångspunkt i ISO 9001:2015. Kursen vänder sig till alla som, oberoende av arbetsuppgifter, vill ha en grundläggande förståelse …

ISO 9001:2015 – Kvalitetsledning Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
7500 SEK
Ort
Distans, Stockholm

Systematiskt brandskyddsarbete i praktiken

Kursbeskrivning Den här kursen ger dig en vägledning hur ni kan införa och upprätthålla ett systematiskt brandskyddsarbete i praktiken. En brand kan få en förödande effekt på människors hälsa och egendom, därför är det otroligt viktigt att arbeta förebyggande för att undvika att en brand uppkommer, och om så skulle ske, att man har förmåga …

Systematiskt brandskyddsarbete i praktiken Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
2900 SEK
Ort
Distans