SIFU

Kontrollansvarig – N och K enligt PBL

Kursbeskrivning Kursen är skapad för dig som vill bli certifierad KA enligt PBL och behöver goda kunskaper om bygglagstiftning för att se till att byggherrens projekt uppfyller kraven. Utbildningen ger värdefull kompetens inom byggprocessen och dess ingående delar med angränsande regler och kontroll- och rivningsplaner samt byggherrens och kontrollansvariges roller ur ett kontrollperspektiv. Alla kontrollansvariga …

Kontrollansvarig – N och K enligt PBL Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
15900 SEK
Ort
Göteborg, Stockholm

Fuktsäkert byggande

Kursbeskrivning Idag läggs alltför mycket pengar på att åtgärda skador i befintliga och nyproducerade byggnader. Kostnader och skador som inte skulle behöva förekomma om högre kunskap om riskerna fanns. Nu erbjuder vi en utbildning med fokus på att stärka kunskapen och medvetenheten i alla led för ett fuktsäkrare fastighetsbestånd. Kursen tar upp de vanligaste förekommande …

Fuktsäkert byggande Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
12900 SEK
Ort
Distans, Göteborg, Stockholm m. fl.

Strålskydd – Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin

Kursbeskrivning Kursen ger kunskaper att utföra installations- och underhållsarbete på olika tekniska utrustningar som innehåller radioaktiva strålkällor eller röntgenrör. Du lär dig även om användning av portabel mätare såsom densitets- och fukthaltsmätare samt metalldetektorer. Personal som arbetar med service/underhåll/försäljning av industriell utrustning samt personal som arbetar med portabel utrustning t ex fukthaltmätare, densitetsmätare eller analysatorer. …

Strålskydd – Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
18900 SEK
Ort
Stockholm

Praktisk elteknik, industri

Kursbeskrivning Det här är en kurs som ger dig kunskap om de elutrustningar, motorer och anläggningar som normalt förekommer inom industrin. Efter kursen ska du praktiskt kunna felsöka i elektriska huvudkretsar och manöverkretsar. Du kan göra in- och urkoppling samt kontrollmätning av motorer och förstå hur elsystemet är uppbyggt samt veta riskerna med el. Genom …

Praktisk elteknik, industri Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
15700 SEK
Ort
Göteborg, Stockholm

Arbetsledning steg 3 – utvecklande ledarskap och förändringsledning

Kursbeskrivning Arbetsledning steg 3 riktar sig till dig som är erfaren ledare samt en naturlig fortsättning till dig som genomfört Arbetsledning steg 2. Här kommer du att öka din förståelse för ledarskapet så att din personliga utveckling som chef kan fortsätta. Du träffar andra ledare med liknande utmaningar som gör att diskussioner och erfarenhetsutbyte blir …

Arbetsledning steg 3 – utvecklande ledarskap och förändringsledning Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
15900 SEK
Ort
Göteborg, Stockholm

Arbetsledning steg 2 – Kommunikativt ledarskap

Kursbeskrivning Med Arbetsledning Steg 1 i bagaget har du lagt grunden för ditt ledarskap. På steg 2 bygger vi vidare och tar dina kunskaper till nästa nivå utifrån dina behov och utmaningar. Kursen hanterar väl utvalda områden inom både praktiskt chefsarbete och förståelse för egna och andras beteendemönster som hjälper dig i alla aspekter av …

Arbetsledning steg 2 – Kommunikativt ledarskap Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
17900 SEK
Ort
Göteborg, Stockholm

Arbetsledning steg 1 – Personligt ledarskap

Kursbeskrivning Det här är utbildningen för dig som är självlärd eller ny i chefsrollen och vill lära dig hur du bäst leder och fördelar arbetet. Här får du redskap som hjälper dig att axla ansvaret samt möta förväntningar och krav från både ledning och medarbetare. Du får metoder som gör dig tryggare i din kommunikation …

Arbetsledning steg 1 – Personligt ledarskap Läs mer »

Längd
3 dagar
Pris
17900 SEK
Ort
Göteborg, Stockholm

LOU – kurs i offentlig upphandling

Kursbeskrivning Denna kurs ger dig som medverkar i upphandlingar en grundläggande och pedagogisk introduktion till upphandlingsprocessen, med fokus på de nyheter som trätt i kraft och vilka effekter de har på genomförandet av upphandlingar. Med detta som utgång har vi skapat en endagsutbildning inom LOU för både upphandlare och anbudsgivare. Kursen är bred, med fokus på …

LOU – kurs i offentlig upphandling Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
6100 SEK
Ort
Göteborg, Stockholm

LOU – kurs i offentlig upphandling

Kursbeskrivning Upphandlingar är oftast komplicerade, tar mycket tid och omsätter stora belopp. Vilka regler och bestämmelser styr utformningen av förfrågningsunderlag? Vilka krav och kriterier för tilldelning är tillåtna? Lagen om offentlig upphandling är central för alla som gör affärer med offentliga kunder, och givetvis även för den offentliga verksamheten. En god kännedom om lagen ökar möjligheten …

LOU – kurs i offentlig upphandling Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
6100 SEK
Ort
Göteborg, Stockholm

Strategisk inköpsteknik

Kursbeskrivning Kursen hjälper dig utveckla och effektivisera ditt inköpsarbete. Förstå nuläge, handlingsplaner, strategier samt förstå relevanta mätpunkter. I kursen Strategisk inköpsteknik går vi igenom olika strategier och praktiska metoder för hur du kan utveckla verksamhetens inköpsarbete på sikt. Genom val av leverantörer och prisförhandlingar kan du uppnå stora resultatförbättringar. Du får lära dig kartlägga och analysera nuläget …

Strategisk inköpsteknik Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
12900 SEK
Ort
Distans, Göteborg, Stockholm m. fl.