TA Utbildning

Utbildning – Säkra Lyft

Kursbeskrivning Utbildningen vänder sig till alla som använder lyftredskap i sitt arbete tex lastkopplare och signalmän. Den ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen när vi hanterar tunga lyft. Kursen vänder sig till alla som använder lyftredskap i sitt arbete tex lastkopplare och signalmän. Kursinnehåll

Längd
Pris
2497 SEK
Ort
Flertal orter, Online

Utbildning – Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Kursbeskrivning Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen. Med vår utbildning i arbetsmiljö får du kunskap, medvetenhet och verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete. Denna utbildning vänder sig till arbetsgivare, chefer, arbetsledare, skyddsombud och annan personal som är …

Utbildning – Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM Läs mer »

Längd
Pris
4500 SEK
Ort
Online

Utbildning – Liftutbildning

Kursbeskrivning Övergripande syftet med att genomgå en liftutbildning är att bli en säker och riskmedveten liftanvändare. Gå din grund- eller repetitionutbildning och få ett certifikat från Liftutbildningsrådet. Teorin kan göras i klassrum eller helt digitalt via E-learning. Vår utbildning vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med lift, exempelvis saxlift, skylift …

Utbildning – Liftutbildning Läs mer »

Längd
Pris
2500 SEK
Ort
Flertal orter, Online

Utbildning – Kvarts – stendamm i arbetsmiljön

Kursbeskrivning Vår utbildning vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kvartsdamm. De allra minsta partiklarna i kvartsdammet kan tränga ända ner i lungblåsorna med inandningsluften och kapslas in i ärrvävnad i lungblåsorna. Det ger inflammation och ärrbildning i lungvävnaden. Inandning av kvartshaltigt damm kan ge upphov till KOL och silikos (stendammslunga) som …

Utbildning – Kvarts – stendamm i arbetsmiljön Läs mer »

Längd
Pris
1000 SEK
Ort
Online