Utbildningskraft

BAS-P & BAS-U Webbkurs

Kursbeskrivning Den här webbkursen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöföreskrifterna.  Som byggarbetsmiljösamordnare samordnar du arbetsmiljöarbetet under projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U) och ska kunna styrka din kompetens. I den här utbildningen får du översiktlig kunskap om regelverket, byggarbetsplatsens roller samt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.  Du får lära dig begrepp som arbetsmiljöplan, riskbedömning, skyddsrond, …

BAS-P & BAS-U Webbkurs Läs mer »

Längd
ca 6 timmar
Pris
2900 SEK
Ort
Online

Arbete på väg steg 1.1- Allmän grundkompetens

Kursbeskrivning APV 1.1 Allmän grundkompetens är obligatorisk för alla som utför arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter. Detta innebär samtlig personal oavsett roll/funktion, inklusive besökare som bara tillfälligt vistas på en vägarbetsplats.  Personer som inte räknas till de som direkt är berörda av passerande fordonstrafik,  men som ändå bör inneha lägst kompetensen steg 1:1 …

Arbete på väg steg 1.1- Allmän grundkompetens Läs mer »

Längd
45 minuter
Pris
590 SEK
Ort
Online